Frederik III (1648-1670)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Han overtok en stat som var herjet av økonomisk krise og tapte Bohuslen og Skåne til Svenskene

i 1660. Han innførte arvekongedømme  i 1660 og enevelde i 1661.

Valgspråk: DOMINUS PROVIDEBIT = Herren vil råde.

Myntutgivelser:

Myntsted: Christiania.  Myntmester: 1643-1650 Peter Gryner I (PG)  /  Frederik Gryner 1651-1674 (FG).

Nominaler:  2 / 1 / ½ Dukat (gull),  4 / 3 / 2 / 1 / ½ / ¼ / Speciedaler,  4 / 2 / 1 Mark,  8 / 2 / 1  Skilling.

 

2 Dukat:

                         

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM1    1665    Som Type 2 for 1 Dukat, XR, Uten myntmerke

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

1 Dukat:       Type 1        Type 2        Type 3         Type 4

                     

                     

 

   Type 1:  Frontportrett av kongen med krone ) ( Riksløve omgitt av Laurbærkrans

   Type 2:  Kongen med krans og harnisk       ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

   Type 3:  Kongen med krans og draperi       ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

   Type 4:  Kongen med krans og romersk drakt ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM2    1660    Type 1  XR   Myntmerke ”FG”   Eldste dukat slått i Norge.

   NM3    1665    Type 2   R   Uten myntmerke

   NM4    1668    Type 3 Unik  Uten myntmerke

   NM5    1669    Type 4  XR   Myntmerke ”FG” + kløvermerke

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

½ Dukat:                NM6                         NM7

                        

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM6    1666    Type 1  XR  Uten myntmerke           kongen m/mantel

   NM7   (1669)?  Type 2   -  Myntmerke ”FG” + kløver, kongen m/romersk drakt

   ----  -------  ----------------------------------------------------------


SPECIEDALERE:

           

      

      

        1655 type 5          1665 type 19           1666 type 22          1661 type 10

 

Alle hele (4+3+2+1) speciedalere ble slått med samme stempel og har samme diameter.

Det er tykkelsen og vekta som varierer. Det finnes 23 forskjellige typer av disse.

Nedenfor er en oversikt over hvilke typer som ble utgitt i hvilke år for alle 4

valørene. Forklaring på farger og symboler er angitt lenger nede (etter ⅛ specie).

 

De 23 typene kan grovinndeles i 4 grupper på denne måten:

 

Type 1-9, 11-17: Høyrevendt brystbilde ) ( Riksløven omgitt av sirkel eller krans

Type 10 [1]    : Høyrevendt brystbilde ) ( Akershus festning

Type 18-20     : Høyrevendt brystbilde ) ( Kronet Riksvåpen over kors

Type 21-23     : Høyrevendt brystbilde ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

 

       Klikk her for detaljert type-beskrivelse over alle hele speciedalere.

 

4 Speciedaler:

             År:|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65 |66|67|68|69|70|

        3 typer:|  |  |  |  |  |  |  |  | 4| 5| 5|  |  | 9|  |  |  |   |  |  |  |  |  |

 

3 Speciedaler:

             År:|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65 |66|67|68|69|70|

       10 typer:|  |1B|1B|1B|1B|  | 3| 3| 4| 5| 5| 9| 9|  |  |14|14|   |22|22|  |  |  |

                |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |15|  |   |  |23|23|  |  |

 

2 Speciedaler:

             År:|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65 |66|67|68|69|70|

                |  |1A|  |  |  | 2|  |  | 4| 4| 6| 9| 9| 9| 9|15|15|18B|  |23|23|23|  |

       15 typer:|  |1B|1B|1B|1B| 3| 3| 3| 3| 5| 5|  |  |10|11|  |  |21 |  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |14|14|14|22 |22|22|  |  |  |

 

1 Speciedaler:

             År:|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65 |66|67|68|69|70|

                |1A|1B|1B|1B|1B| 3| 3| 3| 3| 5| 5| 9| 9| 9| 9|15|15|18A|  |23|23|23|  |

       23 typer:|  |1A|  |  | 2| 2|  | 4| 4| 4| 6|  |  |10|13|  |16|18B|  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |4A| 7|  |  |11|11|  |17|19 |  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |5A|8A|8B|  |  |12|  |  |20 |  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |8C|  |  |14|14|14|21 |  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |22 |22|22|  |  |  |

 

[1]: Type 10 er uten angivelse av årstall. Det finnes også 2 stk gullavslag (10 dukater)

 

       Klikk her for nummerering av hele speciedaler i henhold til Norges Mynter 1992.

 

 

                          

                          

                  ½ Speciedaler        ¼ Speciedaler        Speciedaler

                    1656 type 2          1653 type 1         1665 type 6

½ Speciedaler:

             År:|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|

        5 typer:|  | 1| 1| 1| 1| 1|  |  |  |  |  | 3| 3|  |  |  |  | 4|  | 4|  | 5|  |

                |  |  |  |  |  | 2| 2| 2| 2| 2| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

          Type  NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ---------  -----------------------------------------------------------

            1   NM110-114  Lite  portrett høyrevendt ) ( Riksløven omgitt av sirkel

            2   NM115-120  Stort portrett høyrevendt ) ( Riksløven omgitt av sirkel

            3   NM121-122  Lite  portrett med sløyfe ) ( Riksløven omgitt av sirkel

            4   NM123-124  Stort portrett med harnisk) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

            5   NM125      Stort portrett med draperi) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

          ----  ---------  -----------------------------------------------------------

 

¼ Speciedaler:

             År:|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|

        3 typer:|  | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 2| 2|  |  |  |  |  |  | 3|  |  |  |  |  |  |  |

 

          Type  NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ---------  -----------------------------------------------------------

            1   NM126-131  Lite  portrett høyrevendt ) ( Riksløven omgitt av sirkel

            2   NM132-133  Lite  portrett med draperi) ( Riksløven omgitt av sirkel

            3   NM134      Stort portrett høyrevendt ) ( Riksløven omgitt av krans

          ----  ---------  -----------------------------------------------------------

 

Speciedaler:  ( 12 skilling )

 

             År:|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|

        6 typer:|  | 1| 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  | 2| 3|  | 5|  | 6|  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

          Type  NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ---------  -----------------------------------------------------------

            1   NM135-137  Lite  portrett høyrevendt  ) ( Riksløven omgitt av sirkel

            2   NM138      Front portrett             ) ( Riksløven omgitt av valgspråk

            3   NM139      Front portrett             ) ( Riksløven i sirkel, årstall oppe

            4   NM140      Front portrett årstall nede) ( Riksløven i sirkel, årstall nede

            5   NM141      Stort portrett kronet      ) ( Riksløven omgitt av krans

            6   NM142      Stort portrett med krans   ) ( Kronet ovalt Riksvåpen

          ----  ---------  -----------------------------------------------------------

 

                Forklaring:  Farge angir hvor sjelden en mynt er.

                                = Unik

                                = Meget sjelden

                                = Sjelden

                                = Uten sjeldenhetsbetegnelse

 

                            
MARK:

           

                       

                       

                  4 mark 1669             2 mark 1665          1 mark 1668

                                                                 Type 1

4 Mark:

 

   Type  Årstall         ID                 Beskrivelse

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

     -    1669           NM143A             R  Myntmerke på advers + revers

     -    1669           NM143B             R  Myntmerke på advers

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

 

2 Mark:   Se samtidige forfalskninger 1655 og 1661

 

   Type  Årstall         ID                 Beskrivelse

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

     -    1649-1669      NM144-164          Unik:1662+63  XR:1661  R:1651A,1661A

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

 

          1651: 2 varianter, NM146A: Myntmerke=Kløver,  NM146B: Myntmerke=Humle(*)

          1659: 3 varianter, NM154A: Mm=Blomst(?), NM154B: Uten Mm, NM154C: Mm=”Ao”

          1660: 2 varianter, NM155A: Re.omskrift i bunn, NM155B: Omskr. i topp

          1661: 4 varianter, NM156A: Uten Myntmerke,    Omskrift rundt bunnen

                             NM156B: Uten Myntmerke,    Omskrift rundt toppen

                             NM156C: Myntmerke=Treblad, Omskrift rundt bunnen

                             NM156D: Myntmerke=Treblad, Omskrift rundt toppen

          1662: 2 varianter, NM157A: Uten Myntmerke, NM157B: Myntmerke=Treblad

          1663: 2 varianter, NM158A: Uten Myntmerke, NM158B: Myntmerke=Treblad

 

          (*): Myntmerke ”humle” ifølge Dansk Mønt, NMH foreslår Myntstempel

 

1 Mark:

 

   Type  Årstall         ID                 Beskrivelse

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

     1    1648,63,65-69  NM165+180+181-185  Årstall under løven (revers)

     2    1649-1661      NM166-178          Årstall ved monogrammet (advers)

     3    1663?          NM179              Årstall ikke angitt

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

 

          1651: 2 varianter, NM168A: Myntmerke=Kløver,    NM146B: Myntmerke=Humle(*)

          1659: 2 varianter, NM176A: Myntmerke=Humle(*),  NM176B: Myntmerke= Treblad

          1660: 2 varianter, NM177A: Myntmerke= Treblad,  NM177B: Uten Myntmerke

     

          Unik:  1648

          XR:    1651A

          R:     1659A,1663-t1,1663-t3


SKILLING:

           

              

              8 Skilling 1659        2 Skilling 1650     1 Skilling 1649

                  Type 1                 Type 2           

 

8 Skilling:  ( ½ mark )

 

   Type  Årstall         ID                 Beskrivelse

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

     1    1649-1661      NM186-199          Årstall ved monogrammet (advers)

     2    1663,65,68     NM200-202          Årstall under løven (revers)

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

 

          1651: 2 varianter, NM188A: Myntmerke=Kløver,  NM188B: Myntmerke=Humle(*)

          1660: 2 varianter, NM197A: Kronen innenfor ringen, 

                             NM197B: Kronen bryter ringen

          1661: 3 varianter, NM198A: Re. Omskrift rundt bunnen,

                             NM198B: Omskrift rundt toppen,

                             NM199:  Uten Myntmerke

         

          R:     1650,1A,1B,3,4,7,1660B,1A,1B,3,8

 

2 Skilling:

 

   Type  Årstall         ID                 Beskrivelse

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

     1    1649-1670      NM203-226          Riksløve på advers

     2    1667,1668      NM222,224          Kronet Riksvåpen på advers

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

 

          1651: 2 varianter, NM205A: Myntmerke=Kløver,  NM205B: Myntmerke=Humle(*)

          1659: 3 varianter, NM213A: Myntmerke=Humle(*)

                             NM213B: Myntmerke=Humle(*) & Treblad

                             NM213C: Myntmerke=Treblad

          1660: 2 varianter, NM214A: Myntmerke=Treblad, NM214B: Uten Myntmerke

 

          XR:    1659A,1659B

          R:     1651A,1667-t2,1668-t2

 

1 Skilling:

 

   Type  Årstall         ID                 Beskrivelse

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

     -    1649-1670      NM227-248          XR: 1659A,1670

   ----  --------------  -----------------  --------------------------------

 

          1659: 2 varianter, NM237A: Myntmerke=Humle(*), NM237B: Uten Myntmerke

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no