F-III NUMMERERING AV HELE SPECIEDALERE ETTER NORGES MYNTER 1992:

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 23/8-2008.

 

 

 

                Tabellene nedenfor viser hvordan myntene er nummererte i NM-92.

                Tabellene er helt identiske til type-tabellene lenger oppe slik at

                hver enkelt mynt vil ha nøyaktig samme posisjon i begge tabellene.

 

 

       ÅRSTALL: |48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|

                                                                                      .

  4 Speciedaler:|  |  |  |  |  |  |  |  |08|09|10|  |  |11|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

                                                                                      .

  3 Speciedaler:|  |12|13|14|15|  |17|18|19|20|21|22|23|  |  |24|25|  |26|27|  |  |  |

                |  |  |  |  |16|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |24|  |  |  |28|28|  |  |

                                                                                      .

  2 Speciedaler:|  |29|  |  |  |33|  |  |38|39|42|43|44|45|47|51|53|54|  |59|60|61|  |

                |  |29|30|31|32|34|35|36|37|40|41|  |  |46|48|  |  |55|  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |49|50|52|56|57|58|  |  |  |

                                                                                      .

  1 Speciedaler:|62|63|64|65|66|69|70|71|73|76|77|83|84|85|88|94|96|99|  |07|08|09|  |

                |  |63|  | ?|67|68|  |72|74|75|78|  |  |86|91|  |97|00|  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |75|79|  |  |87|89|  |98|01|  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |75|80|81|  |  |90|  |  |02|  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |82|  |  |92|93|95|03|  |  |  |  |  |

                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |04|05|06|  |  |  |

 

 

                Merknad:  På grunn av plasshensyn har alle NM-nr. blitt angitt med max.

                          2 siffer slik at nummer 100 vises bare som 00 i tabellen.

                          Dette gjelder kun årstallene 1665-1670.

                         

                          Plasshensyn gjør også at alle nummer som i NM har en bokstav

                          i endelsen er i tabellen markert med en fargekode, se

                          forklaring nedenfor. Eksempel: 75 rødmarkert betyr ”NM75A”.

 

                          Forklaring på fargekodene:

                                = A-variant, NMxxA.

                                = B-variant, NMxxB.

                                = C-variant, NMxxC.

                                = D-variant, NMxxD.

 

 

                          NM83A: Variant med myntmerke “PG” + blomst.

                          NM83B: Variant med myntmerke “PG”.

                          NM75A: Innført i 1992-katalogen, men uten noen forklaring.

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no