Polar Post Svalbard, 2003 ->

            av Magne Josefsen. Sist oppdatert 07/12-2006.

 

          Den 12. februar 2003 ble det startet lokal postformidling på Svalbard

          av Mathias Bjerrang med det private postoperatørfirmaet Polar Post Svalbard.

          To frimerker ble utgitt samme dag, nummer 1 og 2.

          Disse er laget for å brukes i Longyearbyen og Sveagruva.

 

          I dag (pr.07/2003) formidles kun åpne konvolutter (lik tidligere "trykksaker")
          fra 0 gram. Først når Posten BA senere i 2003 setter ned vektgrensa for

          monopolet på lukkede konvolutter til inntil 100 gram vil Polar Post Svalbard

          gå ut med postformidlingstilbud lokalt på Svalbard. Inntil da vil det i

          hovedsak være frimerkesamlere som er inntektskilden.

                              

                                      

                        Nr.1                               Nr.2

 

          2003-12.februar:

          Trykket av: Vizualis, Harstad. Fotograf: Mathias Bjerrang.

          Frimerkene er trykket i flerfargetrykk, og formatet er

          30x20½ mm på begge merkene. Utagget. Papiret er hvitt.

          Frimerkene er selvklebende og kommer i ferdigkuttede strimler.

          En strimmel på 500 merker utgjør en rull.

          De hvite margene rundt frimerket måler en god millimeter.

««

¡

*

4

4

 4

8

8

 8

-

-

15

-

-

15

 

          1.      4 kroner, Isbjørn.                      Opplag 10.000.

          2.      8 kroner, Svalbardrype.                 Opplag  5.000.

          FDC-1a  Brev med kart av Longyearbyen og (a).   Opplag  1.000.

          FDC-1b  Brev med kart av Sveagruva. Stempel (b) Opplag  1.000.

 

          Angående opplagstallene så er det av nr.1 avstemplet mere enn

          3000 merker på spesialkonvolutter (se SK-1 til –20 nedenfor)

          og 1000 merker til FDC. Av nr.2 er det avstemplet 1000 merker

          til FDC. Antall merker til vanlig bruk blir derfor for

          nr.1 ca.6000 og for nr.2 4000 merker (pr. 07/2003). 

 

              

               

                        FDC-1a                               FDC-1b

 

          Det ble gitt ut 2 typer førstedagsbrev der begge nr.1 og nr.2 er brukt.

          FDC-1a viser et kart av Longyearbyen og FDC-1b viser kart av Sveagruva.

 

               


 

                

                  Nr.3                     Nr.4                    Nr.5

 

                         

                              Nr.6                     Nr.7

 

          2004-2.august:

          Ny serie pålydende 5 (4 stk) og 9 kroner. Alle merkene med landskapsmotiv

          fra Svalbard over tema vann og is.

          Trykket av: Printcard AS, Oslo. Fotograf: Mathias Bjerrang.

          Frimerkene er i flerfargetrykk, og formatet er 38x26 mm.

          Tagget 10½x10½. Papiret er hvitt. Arkstørrelse = 36

««

¡

*

5

5

 5

5

5

 5

5

5

 5

5

5

 5

9

9

 9

-

-

35

-

-

35

 

          3.      5 kroner, Is og vann.                   Opplag  5.040.

          4.      5 kroner, Is og vann.                   Opplag  5.040.

          5.      5 kroner, Is og vann.                   Opplag  5.040.

          6.      5 kroner, Is og vann.                   Opplag  5.040.

          7.      9 kroner, Is og vann.                   Opplag  5.040.

          FDC-2a  Merke Nr.3—7 med stempeltype (a)        Opplag  1.000.

          FDC-2b  Merke Nr.3—7 med stempeltype (b)        Opplag  1.000.

         

               

                        FDC-2a                               FDC-2b

 

          Angående opplagstallene så er det av nr.3, 4 og 6 avstemplet en

          del merker på spesialkonvolutter (se fra SK-21 og utover)

          og 2000 merker til FDC.

 

 


 

                             

                 8a          8b                            9a           9b

 

          2005-17.november:

          Ny serie, den 3. i rekka, med julemotiv.

          Serien består av 2 merker a’ 5 kroner utgitt som 4-blokk med 2 merker

          av hver slag side om side.

          Trykket av: ? Printcard AS, Oslo. Fotograf: ? Mathias Bjerrang.

          Frimerkene er i flerfargetrykk på hvitt Papir. Formatet er 25x30 mm.(8a+b) og

          25x45 mm.(9a+b). Tagget 10¾x10¾. Ark/blokk-størrelse = 4.

          BL-3-1 måler 57x100 mm  og BL-3-2 er 64x 100 mm.

««

¡

*

5

5

 5

 

 

 

5

5

 5

 

 

 

5

5

 5

 

 

 

5

5

 5

 

 

 

 

 

 

5

5

 5

 

 

 

5

5

 5

 

 

 

5

5

 5

 

 

 

5

5

 5

 

 

 

 

 

 

20

20

20

20

20

20

-

-

20

 

          8 a     5 kr, Isbjørner, fra BL-3-1, venstre side utagget,

                                               valør på høyre side.

            b     5 kr, Isbjørner, fra BL-3-1, høyre   side utagget,

                                               valør til venstre.

            c     5 kr, Isbjørner, fra BL-3-2, normaltagget,

                                               valør på høyre side.

            d     5 kr, Isbjørner, fra BL-3-2, normaltagget,

                                               valør på venstre side.

 

          9 a     5 kr, Julenisse, fra BL-3-1, venstre side utagget,

                                               valør høyre side.

            b     5 kr, Julenisse, fra BL-3-1, høyre   side utagget,

                                               valør til venstre.

            c     5 kr, Julenisse, fra BL-3-2, normaltagget,

                                               valør på høyre side.

            d     5 kr, Julenisse, fra BL-3-2, normaltagget,

                                               valør på venstre side.

                                                                       

          BL-3-1  4-blokk med merke 8a+8b og 9a+9b        Opplag  3 000*

          BL-3-2  4-blokk med merke 8c+8d og 9c+9d        Opplag  3 000*

          FDC-3   BL-3-1 med spesialstempel               Opplag    500

 

              

             BL-3-1          BL-3-2                      FDC-3

 

          *: Merkene er utgitt som 4-blokker i et opplag av 3000 slik at

             alle enkeltmerker vil stamme fra oppdelte 4-blokker.

 


 

                          

                  10                         11                        12

 

          2005-12.desember:

          Ny serie, den 4. i rekka. Tema er Advent City 100 år 1905-2005.

          Det ene motivet er posthuset i Advent City som kun var operativt sommeren

          1906. Serien består av 2 merker a’ 5 kroner og 1 merke pålydende 9 Kr.

          Trykket av: ? Printcard AS, Oslo. Fotograf: ? Mathias Bjerrang.

          Frimerkene er i flerfargetrykk, og formatet er 35x27½ mm.

          Tagget 10¾x10¾. Papiret er hvitt. Ark/blokk-størrelse = 4.

          4-blokkene måler 88x75 mm og heftet er 205x49 mm.

««

¡

*

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 9

 9

 9

 

 

 

43

43

43

-

-

22

-

-

22

 

          10.     5 kroner, Mennesker foran husvegg       Opplag  7.000*

          11.     5 kroner, Oversiktsbilde av hus         Opplag  7.000*

          12.     9 kroner, Nærbilde av hus               Opplag  7.000*

                                                                        

          BL-4    Hefte med 2 merker av hver slag         Opplag    ?  

          FDC-4a  Merke Nr.10-12 med stempeltype (c)      Opplag  1.000

          FDC-4b  Merke Nr.10-12 med stempeltype (c) og   Opplag  1.000

                   spesialstempel “Sveagruva”.

 

                          

                10. 4-blokk              11. 4-blokk             12. 4-blokk

 

             

                       BL-4 hefte                    BL-4 hefte forsiden

 

              

                        FDC-4a                               FDC-4b

 

          *: Merkene er utgitt som 4-blokk og som hefte BL-4 i et opplag av 7000

             enkeltmerker totalt. Alle enkeltmerker vil stamme fra oppdelte 4-

             blokker og hefter.

 

          2 nye stempler ble tatt i bruk samtidig som utgivelsen av disse merkene,

          se stempel (c) og (d) nedenfor.

 

 


                  15               16              17               18

         

          BL-5 miniark                              13               14

 

          2006-10.november:

          Ny serie, den 5. i rekka. Tema er Longyearbyen 100 år 1906-2006.

          Miniarket består av 2 merker a’ 5,50 kroner og 4 merker pålydende 10 Kr.

          Merkene er selvklebende og perforerte. Merk at “taggene” kun er trykket

          og ikke gjennomhullet.

          Trykket av: ?                     Fotograf: ?

          Frimerkene er i flerfargetrykk på hvitt papir, formatet er 35x34 mm.

          ”Tagget” 7x7. Ark/blokk-størrelse =6. Formatet på BL-5 er 145x78 mm.

««

¡

*

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

 

 

51

51

51

-

-

51

 

          13.     5,50 kr, Veiskilt isbjørnfare         Opplag se BL-5

          14.     5,50 kr, Svalbardvalmuen              Opplag se BL-5

          15.    10,-  kr, John M. Longyear             Opplag se BL-5

          16.    10,-  kr, Longyearbyens eldste hus     Opplag se BL-5

          17.    10,-  kr, Isbjørn høyrevendt           Opplag se BL-5

          18.    10,-  kr, Det første hotellet - 1896   Opplag se BL-5

                                                                       

          BL-5    Miniark med 6 merker, 2x5,50 + 4X10.- Opplag ?.000  

          FDC-5   Merke Nr.13-18 med stempeltype (c)    Opplag ?.000

 

          Nytt stempel ble tatt i bruk samtidig som utgivelsen av disse merkene,

          se stempel (e) nedenfor.

 

                   

                       FDC-BL-5                          Stempel (e)

 

 


 

 

          Helsaker:

         

                                     Helsak-1

          2004-1.oktober:

          Stempel "Porto Betalt" m/dato. Dette er et frimerkeløst alternativ

          der stemplet indikerer at utbæringen er betalt.

 

««

¡

*

-

-

15

 

          HS-1.  15 kroner, "Porto Betalt"               

         

 

          Stempler:

 

                                  

                      

                (a)                  (b)                (c)             (d)

 

          (a)     Datostempel med "Lokalpost” øverst, ”Longyearbyen" nederst og dato

                  i midten på format ”DD MMM. ÅÅÅÅ”, alle bortsett fra måned numeriske,

                  med sort stempelfarge. Stempelets ytre mål er ca. 34x33 mm.

 

          (b)     Datostempel med "Lokalpost” øverst, ” Sveagruva" nederst og dato

                  i midten på format ”DD MMM. ÅÅÅÅ”, alle bortsett fra måned numeriske,

                  med sort stempelfarge. Stempelets ytre mål er ca. 34x33 mm.

 

          (c)     Datostempel med "Lokalpost Svalbard” øverst, ”Longyearbyen" nederst og

                  dato i midten på format ”DD.MM.ÅÅ”, alle numeriske,

                  med sort stempelfarge. Stempelets diameter er ca. 24 mm.

 

          (d)     Stempel med "Lokalpost Svalbard” øverst, ” Sveagruva" nederst og

                  breddegrad i midten, med sort stempelfarge.

                  Stempelets diameter er ca. 25 mm.

 


 

          Spesialkonvolutter:

 

            

                     SK-1                      SK-2                      SK-3

            

                     SK-4                      SK-5                      SK-6

            

                     SK-7                      SK-8                      SK-9

            

                     SK-10                     SK-11                     SK-12

 

          Nummererte (*) og unummererte (-) opplag av konvolutter med spesialstempel

          er gitt ut. Felles for disse er at kun Isbjørn-merket (nr.1) er brukt.

          Spesialstemplet er ikke stemplet over frimerket.

          Frimerket er stemplet med stempel (a).

 

 

*

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

30

 

 

30

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

30

 

 

25

 

 

30

 

          SK-1.  Polar Flight SPURT experiment 16 FEB. 2003 - Opplag  100 *

          SK-2.  Norsk Polarklubb 70 år      - 28 FEB. 2003 - Opplag  500 *

          SK-3.  Fram over Polhavet 1893     -  1 MARS 2003 - Opplag  500 -

          SK-4.  Norsk Polarinstitutt 75 år  -  1 MARS 2003 - Opplag  300 *

          SK-5.  U/L Polarleik Svalbard 50 år- -4 MARS 2003 - Opplag 1000 *

          SK-6.  Expedition Radio Amateur    - 22 APR. 2003 - Opplag   30 -

          SK-7.  ABSIS 2003                  - 10 APR. 2003 - Opplag  100 *

          SK-8.  Helicopter flight           - 24 APR. 2003 - Opplag  100 *

          SK-9.  KSM-9627 Cargo flight       -  8 MAI  2003 - Opplag  100 *

          SK-10  90 år siden første barn født-  9 MAI  2003 - Opplag   60 -

          SK-11. Wings around the world      - 25 MAI  2003 - Opplag  200 -

          SK-12. First Sci. winter exp. 1903 - -2 JUNI 2003 - Opplag  100 *

 

          --------------------------------------------------------------------

          Totalt brukte (nr.1)                               minimum 3000 stk.

          ====================================================================

 

          Spesialkonvolutter der merke nr.2 er brukt:

 

                                    

                                              SK-15

 

 

 

*

 

 

25

 

          SK-15.  Svalbardruta 70 år         - 26 JUNI 2004(a) Opplag   50?-

 

 

 

          Spesialkonvolutter der merke nr.3 til nr.7 er brukt:

 

            

                     SK-21                    SK-22                    SK-23

 

                                    

                                              SK-24

 

 

 

*

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

          SK-21.  Nr 4: Svalbardruta 70 år   - 11 AUG. 2004(a) Opplag 1000.-

          SK-22.  Nr.3: ASTAR 2004-2005      - 14 AUG. 2004(a) Opplag 1000 -

          SK-23.  Nr.6: Wintering Inglefieldb- 10 OKT. 2004(b) Opplag 1000 -

          SK-24.  Nr.7: Hytte Kapp Lee 100 år- 14 AUG. 2004(a) Opplag 1000?-

 


 

          Postkort:

 

         

                                      PK-1

 

 

*

 

 

30

 

          PK-1.  Isfjord Radio - Kapp Linne.     – 30.03.03 - Opplag  20.

 

 

          Kilder:

                            Polar Post Svalbard v/Mathias Bjerrang

                                

 

             Denne artikkelen er fra Katalog over Norsk Lokalpost og annen Privatpost:

                    http://home.online.no/~mjosefse/Norsk_Lokalpost.htm

 

 

                                  (C) 2005 Magne Josefsen.

 

                              Informasjonen er til privat bruk og

                           får ikke offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                            ***

 

          Frimerkene kan kjøpes via Polar Post Svalbard: http://www.mamut.com/polarpost

 

          Polar Post Svalbard objekt for salg på QXL.no: http://auksjon.qxl.no/jw5nm

 

          Polar Post Svalbard objekt på eBay: http://stores.ebay.com/Polar-Post-Svalbard