Harald V (1991- )

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Han tok samme valgspråk som sin far og farfar: "Alt for Norge" og er den første norske konge født

i Norge på over 600 år (den forrige var Olav IV Håkonson, som ble konge i 1380).

Myntutgivelser:

Myntsted: Kongsberg.  Myntmester:   

Nominaler:  20 / 10 / 5 / 1 kroner, 50 øre.

 

Gammel myntrekke, 1991-1994:

 

             

             

               5 kr             1 kr          50 øre

 

   Val  Nominal  Type  Årstall                    

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

    5   Kroner          1992-1994

    1   Kroner          1992-1996

   50   Øre             1992-1996

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

 

Ny myntrekke, 1994-:

 

         

         

           20 kr          10 kr           5 kr          1 kr        50 øre

 

   Val  Nominal  Type  Årstall                   

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

   20   Kroner          1994->

   10   Kroner          1995->   

    5   Kroner          1998>

    1   Kroner          1997->

   50   Øre             1996->

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

 

Minnemynter:

 

      

      

      1999          1999           2000           2002           2004           2006

 

               

               

                 type 1          type 2           type 3          type 4

 

   Val  Nominal  Type  Årstall                   

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

     5  Kroner     1    1995      Forente Nasjoner 50 år 1945-1995

     5  Kroner     2    1995      Norsk mynt i 1000 år

     5  Kroner     3    1996      Fram ekspedisjonen 100 år

     5  Kroner     4    1997      Posten 350 år 1647-1997

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

    20  Kroner          1999      Akershus festning 700 år

    20  Kroner          1999      1000 år siden Vikingene oppdaget Amerika

    20  Kroner          2000      Tusenårsskiftet

    20  Kroner          2002      Niels Henrik Abels fødsel 200 år jubileum

    20  Kroner          2004      Jernbanen 150 år 1854-2004

    20  Kroner          2006      Henrik Ibsen

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

 

   Merk: Det finnes minnemynter i forbindelse med OL i 1994, sykkel-VM i 93

         og flere 1500 kroner i gull. Disse har jeg valgt å ikke ta med her

         da jeg anser disse for å være ”kamuflerte” medaljer. De har aldri

         vært eller har aldri vært tiltenkt å være sirkulasjonsmynt.

         Jeg tror poenget med å angi valør på disse har vært å unngå MVA.

         Merk at de har alle blitt solgt til samlere for mye mere enn pålydende

         og er gjerne i proof-kvalitet.

 

         Se Norges Bank’s oversikt over alle minnemyntene her.  Se falsk 50 kr 1995


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller deler av den offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no