Olav V (1957-1991)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Han var regent fra 1955 under kong Haakons langvarige sykdom. I 1957 ble Olav Norges konge.

Han tok det samme valgspråket som sin far: "Alt for Norge" og fikk tilnavnet ”Folkekongen”.

Myntutgivelser:

Myntsted: Kongsberg.  Myntmester:   

Nominaler:  200 / 175 / 100 / 50 / 25 / 10 / 5 / 1 kroner, 50 / 25 / 10 / 5 / 2 / 1 øre.

 

Koppernikkel, 1958-1973:

 

             

             

               5 Kr            1 Kr        50 øre      25 øre   10 øre

                                                                type 1

   Val  Nominal  Type  Årstall                   

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

    5   Kroner          1963-1973

    1   Kroner          1958-1973

   50   Øre             1958-1973

   25   Øre             1958-1973

   10   Øre        1    1958

   10   Øre        2    1959-1973

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

 

Bronsemynt, 1958-1973:

 

           

                     5 øre                     2 øre               1 øre

 

   Val  Nominal  Type  Årstall                   

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

    5   Øre             1958-1973

    2   Øre        1    1958

    2   Øre        2    1959-1972

    1   Øre             1958-1972

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

 

Koppernikkel fra 1973-1991:

 

              

               

             10 Kr         5 Kr           1 Kr        50 øre     25 øre   10 øre

 

   Val  Nominal  Type  Årstall                   

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

   10   Kroner          1983-1991 Nysølv

    5   Kroner          1974-1985,1987,1988  Se falsk 1980

    1   Kroner          1974-1991

   50   Øre             1974-1991

   25   Øre             1974-1982

   10   Øre             1974-1991

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

 

Bronsemynt fra 1973-1991:

 

        

                 5 øre

 

   Val  Nominal  Type  Årstall                   

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

    5   Øre             1973-1982

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

 

Minnemynter:

 

                  

                  

                200 kr              175 kr             100 kr              50 kr

 

            

                          25 Kr                                  10 Kr

         5-kroner:

              

              

              1975            1975            1978           1986             1991

 

   Val  Nominal  Type  Årstall                   

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

   200  Kroner          1980      Frigjøringen 1945 (35 års jubileum)

   175  Kroner          1989      Grunnloven 175 år 1814-1989

   100  Kroner          1982      Norges konge i 25 år 1957-1982

    50  Kroner          1978      Olav V 75 år

    25  Kroner          1970      Frigjøringen 1945 (25 års jubileum)

    10  Kroner          1964      Eidsvolls forfattningen 150 år 1814-1970

     5  Kroner     1    1975      Kronemynten 100 år

     5  Kroner     2    1975      Utvandrerminne 1825-1975

     5  Kroner     3    1978      Hæren 350 år 1628-1978

     5  Kroner     4    1986      Den Kongelige Mynt 300 år 1686-1986

     5  Kroner     5    1991      Norges Bank 175 år 1816-1991

   ---  -------  ----  -----------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller deler av den offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no