Oscar II (1872-1905)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Han inngikk mange kompromisser, men hadde også mange og voldsomme konfrontasjoner med Stortinget,

noe som førte til unionsoppløsningen i 1905.

Myntutgivelser:

Myntsted: Kongsberg.  Myntmester:   

Nominaler:  5 / 2½ / ½ Speciedaler, 30 / 15 / 12 / 3  Skilling.

                  20 / 10 / 2 / 1 kroner, 50 / 25 / 10 / 5 / 2 / 1 øre.

 

Skillingsmynt, 1872-1873:

 

               

          3 sk       12 sk              ½ speciedaler             12 sk      3 sk

 

   Val  Nominal      Årstall   ID   Beskrivelse

   ---  -----------  -------  ----  ----------------------------------------

    ½   Speciedaler   1873    NM13 

   12   Skilling      1873    NM14  Se manipulert 1873

    3   Skilling      1872    NM15A ( rosetter

    3   Skilling      1872    NM15B ( stjerner

    3   Skilling      1873    NM16 

   ---  -----------  -------  ----  ----------------------------------------

 

Overgangsmynt i 1874-1875:

 

        

                       

                       

                 10 kr       20 kr         1 kr        50 øre     10 øre

                 2½ sp        5 sp        30 sk        15 sk       3 sk

 

   Val  Nominal      Årstall   ID   Beskrivelse

   ---  -----------  -------  ----  ----------------------------------------

   20   kroner        1874    NM1   =  5   Speciedaler  

   20   kroner        1875    NM2   =  5   Speciedaler  

   10   kroner        1874    NM10  =    Speciedaler  

    1   krone         1875    NM30  = 30   Skilling     

   50   øre           1874    NM50  = 15   Skilling     

   50   øre           1875    NM51  = 15   Skilling     

   10   øre           1874    NM77  =  3   Skilling      Se manipulert 1874

   10   øre           1875    NM78  =  3   Skilling      Se manipulert 1875

   ---  -----------  -------  ----  ----------------------------------------

 


Kronemynt, fra 1875:

 

                           

      

             

 

                       

                                      25 øre type 2

                           

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

   20   Kroner        1876,7,8,9,1883,6,1902   Se manipulert 1883

   10   Kroner        1877,1902    

    2   Kroner        1878,1885,7,8,1890,2,3,4,7,8,1900,2,4  Se manipulert 1894,1902

    1   Krone         1877,8,9,1881,2,5,7,8,9,1890,2,3,4,5,7,8,1900,1,4 Se 1878,85,88,97

   50   Øre           1877,1880,5,7,8,9,1891,3,5,6,7,8,9,1900,1,2,4     Se 1885,88,93,96

   25   Øre type 1    1876

   25   Øre type 2    1896,8,9,1900,1,2,4

   10   Øre           1875,6,7,8,1880,2,3,8,9,1890,2,4,7,8,9,1901,3  Se manipulert 1889

    5   Øre           1875,6,8,1896,9,1902

    2   Øre           1876,7,1884,9,1891,3,7,9,1902

    1   Øre           1876,7,8,1884,5,9,1891,3,7,9,1902  Se manipulert 1889

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

   Fargekoder:       Samtidig Forfalskning   Forfalskning   Manipulasjon   Myntkopi


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no