Carl XV (1859-1872)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Carl XV led flere prestisjenederlag i løpet av sin regjeringstid, både i forhold til Norge og i utenrikspolitisk

sammenheng. Han var som sin far tilhenger av skandinavismen.

Myntutgivelser:

Myntsted: Kongsberg.  Myntmester:   

Nominaler:  1 og ½ Speciedaler, 24 / 12 / 4 / 3 / 2 / 1 / ½  Skilling.

 

1 Speciedaler:

 

           

                           Type 1                                 Type 2

         

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM1A   1861    Type 1 lite  portrett, Gravørsignatur ’B’, XR-markert

   NM1B   1861    Type 1 lite  portrett, ingen gravørsignatur

   NM2    1862    Type 1 lite  portrett

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM3    1864    Type 2 stort portrett

   NM4    1865    Type 2 stort portrett

   NM5    1867    Type 2 stort portrett

   NM6    1868    Type 2 stort portrett

   NM7    1869    Type 2 stort portrett

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

½ Speciedaler:

 

             

                     Type 1                           Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM8A   1861    Type 1 lite  portrett, Gravørsignatur ’B’, XR-markert

   NM8B   1861    Type 1 lite  portrett, ingen gravørsignatur, XR-markert

   NM9    1862    Type 1 lite  portrett

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM10   1865    Type 2 stort portrett, XR-markert

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

24 Skilling:

 

             

                    Type 1                      Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM11   1861    Type 1 lite portrett, XR-markert

   NM12   1862    Type 1

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM13   1865    Type 2 stort portrett

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

12 Skilling:

 

             

                   Type 1                 Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM14   1861    Type 1 lite portrett

   NM15   1862    Type 1

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM16   1865    Type 2 stort portrett

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

4 Skilling:

 

         

                  NM17

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM17   1871    

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

3 Skilling:

 

         

               NM19B

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM18   1868    Se falsk 1868

   NM19A  1869    med Rosetter

   NM19B  1869    med Stjerner

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

2 Skilling:

 

         

               NM21A

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM20   1870    

   NM21A  1871    med Rosetter

   NM21B  1871    med Stjerner

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

1 Skilling - kobber:

 

         

                   NM22

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM22   1870    

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

½ Skilling - kobber:

 

            

                  Type 1                Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM23   1863    Type 1

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM24   1867    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no