Oscar I (1844-1859)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Oscar I var påvirket av tidens humanitære ideer, og etter at han ble konge ble det satt i gang et omfattende

reformarbeid i de to rikene.

Myntutgivelser:

Myntsted: Kongsberg.  Myntmester:   

Nominaler:  1 og ½ Speciedaler, 24 / 12  Skilling.

 

1 Speciedaler:

 

         

                            NM8

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM1    1846           

   NM2    1847     Se falsk 1847

   NM3    1848     Se falsk 1848

   NM4    1849     Se falsk 1849  Se manipulert 1849

   NM5    1850     Se falsk 1850

   NM6    1855     Se falsk 1855

   NM7    1856    

   NM8    1857     Se falsk 1857

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

½ Speciedaler:

 

         

                       NM13

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM9    1846   

   NM10   1847    

   NM11   1848    

   NM12   1849    

   NM13   1850    

   NM14   1855    

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

24 Skilling:

 

             

                   Type 1                      Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM15   1845    Type 1 med glatt ring

   NM16   1846    Type 1

   NM17   1847    Type 1

   NM18   1848    Type 1

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM19   1850    Type 2 med perlering

   NM20   1852    Type 2

   NM21   1853    Type 2

   NM22   1854    Type 2

   NM23   1855    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

12 Skilling:

 

             

                Type 1                Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM24   1845    Type 1 med glatt ring

   NM25   1846    Type 1

   NM26   1847    Type 1

   NM27   1848    Type 1

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM28A  1850    Type 2 med perlering

   NM28B  1850    Type 2 variant: uten punkt etter SANDHED

   NM29   1852    Type 2

   NM30   1853    Type 2

   NM31   1854    Type 2

   NM32   1855    Type 2

   NM33   1856    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no