Carl XIV Johan (1818-1844)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Til tross for at det kom til sammenstøt mellom Carl Johan og Stortinget ble han gradvis svært populær

i Norge. Han lærte seg aldri svensk, og det ble snakket fransk ved det svenske hoffet i hele hans regjeringstid.

Myntutgivelser:

Myntsted: Kongsberg.  Myntmester: IGP, JMK.  

Nominaler:  1 og ½ Speciedaler, 24 / 8 / 4 / 2 / 1 / ½  Skilling.

 

1 Speciedaler:

 

                        

                                         Type 1

          

                    Type 2                                  Type 3

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM1    1819    Type 1

   NM2    1821    Type 1

   NM3    1823    Type 1 R-markert

   NM4    1824    Type 1

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM5A   1826    Type 2 R-markert, med gravørsignatur ’M’

   NM5B   1826    Type 2 uten gravørsignatur

   NM6    1827    Type 2

   NM7    1829    Type 2

   NM8    1830    Type 2

   NM9    1831    Type 2

   NM10   1832    Type 2

   NM11   1833    Type 2 R-markert

   NM12   1834    Type 2

   NM13A  1835    Type 2 Se forfalskning 1835

   NM13B  1835    Type 2 R-markert, myntmerke ’*’ under hammerene

   NM14   1836    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM15   1844    Type 3

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

½ Speciedaler:

 

                            

                                        Type 1

               

                       Type 2                            Type 3

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM16   1819    Type 1

   NM17   1821    Type 1 Se forfalskning 1821

   NM18   1823/1  Type 1

   NM19   1824    Type 1 Se forfalskning 1824

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM20A  1827    Type 2 ( skl:

   NM20B  1827    Type 2 ( skl.

   NM21A  1829    Type 2 ( 1829.

   NM21B  1829    Type 2 ( 1829

   NM22   1830    Type 2

   NM23   1831    Type 2

   NM24   1832    Type 2

   NM25   1833    Type 2

   NM26   1834    Type 2

   NM27A  1835    Type 2

   NM27B  1835    Type 2 XR-markert, myntmerke ’*’ under hammerene

   NM28   1836    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM29   1844    Type 3 Se mulig manipulert 1844

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

24 Skilling:

 

      

             Type 1                       Type 2                    Type 3

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM30A  1819    Type 1 ( species.

   NM30B  1819    Type 1 ( species:

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM31   1823    Type 2

   NM32   1824    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM33   1825    Type 3

   NM34   1827    Type 3

   NM35   1830    Type 3

   NM36   1831    Type 3 XR-markert

   NM37   1833    Type 3

   NM38   1834    Type 3

   NM39   1835    Type 3

   NM40   1836    Type 3

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

8 Skilling:

 

             

                  Type 1                  Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM41A  1819    Type 1 Smal perlering

   NM41B  1819    Type 1 Bred striering

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM42   1825    Type 2

   NM43   1827    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

4 Skilling:

 

           

                Type 1               Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM44A  1825    Type 1 ( species. 1825.

   NM44B  1825    Type 1 ( species  1825

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM45   1842    Type 2 Se mulig samtidig forfalskning 1842

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

2 Skilling, sølv:

 

           

               Type 1             Type 2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM46A  1825    Type 1 ( species. 1825.

   NM46B  1825    Type 1 ( species  1825

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM47   1842    Type 2

   NM48   1843    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

2 Skilling, kobber:

 

        

                      NM49

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM49   1822   

   NM50   1824     

   NM51   1825   

   NM52   1827   

   NM53   1828   

   NM54   1831     

   NM55   1832   

   NM56   1833   

   NM57   1834   

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

1 Skilling, kobber:

 

        

                    NM59

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM58   1819   

   NM59   1820     

   NM60A  1824    Normal blankett

   NM60B  1824    Ompreget

   NM61   1825   

   NM62   1827     

   NM63   1828    R-markert

   NM64   1831   

   NM65   1832   

   NM66   1833   

   NM67   1834    XR-markert

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

½ Skilling, kobber:

 

           

                 NM68

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM68   1839    

   NM69   1840   

   NM70A  1841   

   NM70B  1841    Med myntmerke ’*’

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no