Carl XIII (1814-1818)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 24/3-2008.

 

I oktober 1814 ble unionen med Sverige vedtatt, og i november ble Carl XIII valgt til konge i Norge.

Da var han godt oppe i sekstiårene. Han døde i 1818 uten å ha satt sine bein i Norge.

Myntutgivelser:

Myntsted: Kongsberg.  Myntmester: IGP.  

Nominaler: 8 skilling og Skilling.

 

8 Skilling, sølv:

 

         

                   NM1B

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  -----------------------------------------------------------

   NM1A   1817    SP: ) ( species:

   NM1B   1817    SP. ) ( species.

   NM1C   1817    SP  ) ( species.

   ----  -------  -----------------------------------------------------------

 

Skilling, kobber:

 

         

                     NM2

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM2    1816   

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no