Frederik VI (1808-1814)

 

  av Magne Josefsen . Sist oppdatert 15/01-2009.

 

Han iverksatte reformer som førte til bondens frigjørelse fra stavnsbåndet og overgang til selveie.

Bøndene ble nå frie borgere som kunne reise hvor de ville.

Etter Napoleons avgjørende nederlag måtte Danmark den 15. januar 1814 underskrive en traktat med

Storbritannia og Sverige i Kiel, hvor de avstod Norge til Sverige etter 444 år under den danske krone.

 

Valgspråk: GUD OG DEN RETFÆRDIGE SAG

Myntutgivelser:

Myntsted:    Kongsberg.

 

Myntmestere: 1807-1824 Johan George Prahm (IGP).

 

Nominaler:   8 / 4 / 2 / 1 skilling, 12 / 6 skilling Riksbanktegn

 

 

SKILLING:

                         

                          8 skilling                4 skilling

8 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1809  NM1        Se falsk 1809

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

4 Skilling: (sølv)

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1809  NM2        Se falsk 1809

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

4 Skilling: (kobber)

            

                 4 sk m/stjerner                        4 sk m/rosetter

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1809  NM3        Finnes med både stjerner og rosetter rundt 4-tallet

            -   1810  NM4        XR

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

2 Skilling: 

                   

                     2 sk m/rosetter                  2 sk m/ovaler

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1810  NM5        Finnes med både rosetter og ovaler som skilletegn

            -   1811  NM6       

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

1 Skilling: 

            

       type 2        type 1 m/ovaler             type 1 m/ rosetter       type 2

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1809  NM7        Stor blankett, med rosetter eller ovaler som skilletegn

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1812  NM8A       Liten blankett, med Kongsbergs myntmerke

            2   1812  NM8B       Liten blankett, uten myntmerke

            2   1812  -          Som NM8A, men 1-tallene på reversen er arabertall,

                                 hammerene har korte skaft, blanketten er 1-2 mm større

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

                   

                   6 sk        12 skilling Riksbanktegn         6 sk

 

12 Skilling Riksbanktegn:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1813  NM9        Den Norske varianten kjennes på et defekt tretall i årstallet

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

6 Skilling Riksbanktegn:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1813  NM10       Norsk variant har lav vekt på 4,26g, punktum etter 6-

                                 tallet og smalere riller langs randen.

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no