Christian VII (1766-1808)

 

  av Magne Josefsen . Sist oppdatert 15/01-2009.

 

Det ble tidlig klart at kongen var var preget av sinnssykdom. Han led antagelig av schizofreni, noe som satte

ham ute av stand til å fungere som regent. Det var statsrådet styrte landet. I 1784 tok kronprinsen, den senere

Frederik VI, makten i et palasskupp. Formelt var fortsatt Christian VII eneveldig konge, men hans rolle besto

i realiteten bare av å underskrive de dokumenter statsrådet la foran ham.

 

Valgspråk: GLORIA EX AMORE PATRIÆ  ”Fedrelandets kjærlighet min berømmelse"

Myntutgivelser:

Myntsted:    Kongsberg og Kjøbenhavn (reisedaler).

 

Myntmestere: 1737-1769 Gruls Andersen Lyng (TL).

             1769-1775 Johan Heinrich Madelung (IHM).

             1776-1797 Hans Jacob Arnold Branth (HIAB).

             1797-1806 Johan Georg Madelung (IGM).

             1807-1824 Johan George Prahm (IGP).

 

Nominaler:   1 / 2\3 / 1\2 / 1\3 Speciedaler, 24 / 12 / 8 / 4 / 2 / 1 Skilling,

             Reisedaler, Piaster.

 

 

Reisedaler:       Slått i Kjøbenhavn for bruk på kongens reiser i Norge.

 

                         

 

          Innskrift: UROKKELIG SOM DOVRES HØYE FIELDE

                     STAAER NORGES SØNNERS TROSKAB MOD OG VÆLDE

 

          Kolbjørn Skaare kaller disse reisedalerene for minnemynter.

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1788  NM102     

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

Piaster:    Denne ble laget for internasjonal bruk på Orient-handelen.

 

                         

 

          Innskrift:

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1777  NM100     

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

SPECIEDALER:

 

1 Speciedaler:

 

       

       

           Type 1              Type 2              Type 3A             Type 3B

            1767                1777                1791                1795

 

          Uten randskrift.

 

          Kolbjørn Skaare kaller disse reisedalerene for minnemynter.

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1767  NM1       

            1   1768  NM2       

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1776  NM3       

            2   1777  NM4       

            2   1778  NM5       

            2   1779  NM6       

            2   1781  NM7       

            2   1785  NM8       

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            3A  1791  NM9A       XR   Signatur: B

            3A  1791  NM9B            Signatur: -

            3A  1791  NM9C       Unik Signatur: H

            3A  1792  NM10            Signatur: -

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            3B  1792  NM11       R    Signatur: SI

            3B  1793  NM12      

            3B  1794  NM13      

            3B  1795  NM14      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

2/3 Speciedaler:

 

                         

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1795  NM15A      2/3 skrevet med skråstrek (horisontalt)

            -   1795  NM15B      2/3 skrevet som brøk      (vertikalt)

            -   1796  NM16A      2/3 skrevet med skråstrek (horisontalt)  Se falsk 1796

            -   1796  NM16B      2/3 skrevet som brøk      (vertikalt)   XR

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

1/2 Speciedaler:

 

                            

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1776  NM17      

            -   1777  NM18      

            -   1778  NM19      

            -   1779  NM20       XR

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

1/3 Speciedaler:

 

                   

                         type 1                          type 2

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1795  NM21      

            1   1796  NM22A      Myntmerke: HIAB

            1   1796  NM22B      Myntmerke: IGM

            1   1797  NM23       Se samtidig Forfalskning 1797

            1   1798  NM24      

            1   1799  NM25      

            1   1800  NM26      

            1   1801  NM27      

            1   1802  NM28      

            1   1803  NM29A     

            2   1803  NM29B      Signatur: PG

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

 

SKILLING:

 

24 skilling:

                            

                            

                      type 1             type 2            type 3

 

          Type 3 er egentlig en 1/5 speciedaler men tilsvarer en 24 skilling.

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1767  NM30      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1772  NM31      

            2   1773  NM32      

            2   1774  NM33      

            2   1775  NM34       XR

            2   1783  NM35       R

            2   1788  NM36      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            3   1796  NM37A      R

            3   1796  NM37B     

            3   1797  NM38      

            3   1798  NM39      

            3   1799  NM40      

            3   1800  NM41      

            3   1801  NM42      

            3   1803  NM43      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

                             

                             

                    12 sk          8 sk           8 sk       8 sk/1-15 sp

                                  type 1         type 2         type 3

 

12 Skilling:  Denne ble laget for bruk på de Dansk Vestindiske øyer, som fra 1917 heter

            Virgin Islands, og består av de 3 øyene St. Thomas, St. John og St. Croix.

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1767  NM101      Denne ble preget i Kjøbenhavn, Altona og Kongsberg.

                                 Kongsberg-utgaven har mønstret rand og smal krone.

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

8 Skilling:  Type 3 er egentlig en 1/15 speciedaler men tilsvarer en 8 skilling.

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1773  NM44      

            1   1774  NM45      

            1   1775  NM46      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1778  NM47      

            2   1779  NM48      

            2   1780  NM49      

            2   1781  NM50      

            2   1782  NM51      

            2   1783  NM52      

            2   1784  NM53      

            2   1785  NM54      

            2   1786  NM55       XR

            2   1787  NM56       R

            2   1788  NM57      

            2   1789  NM58       R

            2   1790  NM59       XR

            2   1791  NM60       R

            2   1792  NM61       XR

            2   1793  NM62       R

            2   1794  NM63       R

            2   1795  NM64       R

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            3   1795  NM65      

            3   1796  NM66A      Myntmerke: HIAB

            3   1796  NM66B      Myntmerke: IGN

            3   1797  NM67       Se samtidig Forfalskning 1797

            3   1798  NM68      

            3   1799  NM69      

            3   1800  NM70      

            3   1801  NM71      

            3   1802  NM72       Se samtidig Forfalskning 1802

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

                            

                            

                   4 sk        2 sk        2 sk       1 sk       1sk

                              type 1      type 2     type 1     type 2

4 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1778  NM73      

            -   1788  NM74      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

2 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1778  NM75      

            1   1779  NM76      

            1   1780  NM77      

            1   1781  NM78      

            1   1782  NM79      

            1   1783  NM80      

            1   1784  NM81      

            1   1785  NM82      

            1   1786  NM83       Se samtidig Forfalskning 1786

            1   1787  NM84      

            1   1788  NM85      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1800  NM86      

            2   1801  NM87       Se samtidig Forfalskning 1801

            2   1802  NM88       Se samtidig Forfalskning 1802

            2   1803  NM89      

            2   1804  NM90       Se samtidig Forfalskning 1804

            2   1805  NM91       Se samtidig Forfalskning 1805

            2   1807  NM92       Se samtidig Forfalskning 1807

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

1 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1768  NM93      

            1   1769  NM94      

            1   1770  NM95      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1779  NM96      

            2   1780  NM97      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

1 Skilling, kobber:

                               

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1771  NM98      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no