Frederik V (1746-1766)

 

  av Magne Josefsen . Sist oppdatert 15/01-2009.

 

Frederik var den tredje enevoldskongen på den dansk-norske tronen.

Han innførte den gregorianske kalender og opprettet 240 almueskoler på kronens ryttergods. Skolene, som

også ble kalt rytterskoler, skulle lære barn å lese og oppdra dem til kongetro undersåtter. I 1700 ble den store

nordiske krig innledet ved at danske tropper erobret Gottorp. Den varte med avbrytelser frem til 1720.

 

Valgspråk: PRUDENTIA ET CONSTANTIA ”Klokskap og fasthet”

Myntutgivelser:

Myntsted:    Kongsberg og Kjøbenhavn (reisedaler).

 

Myntmestere: 1737-1769 Gruls Andersen Lyng (TL).

 

Nominaler:   Reisedaler, 1 speciedaler, 24 / 2 / 1 skilling.

 

 

MARK:

 

6 Mark / Reisedaler:  Slått i Kjøbenhavn for bruk på kongens reiser i Norge.

 

                        

 

          Indskrift:  TROE, LØVE-MOD, OG HVAD DAN-KONGENS GUNST KAND VINDE,
                       MENS NORGE KLIPPE HAR, MAND SKAL HOS NORDMAND FINDE.

 

          Kolbjørn Skaare kaller disse reisedalerene for minnemynter.

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1749  NM34A      Signatur PCW (Winsløw) nede til venstre under løven

            -   1749  NM34B      Signatur W (Wahl) nede til høyre under løven

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

SPECIEDALER:

 

1 Speciedaler:

 

                         

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1765  NM1        R

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

SKILLING:

 

                          

                          

                         24 sk          24 sk          2 sk      1 sk

                        type 1         type 2

24 Skilling:

 

          Type     ÅR      NM-nummer  Beskrivelse

          ----  ---------  ---------  ------------------------------------------------

            1   1746-1763  NM02-NM19  Stort monogram F5  Se samtidig forfalskning 1761

            2   1763-1765  NM20-NM22  Lite  monogram F5

          ----  ---------  ---------  ------------------------------------------------

 

 

2 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1747  NM23      

            -   1756  NM24       R

            -   1761  NM25      

            -   1762  NM26      

            -   1763  NM27      

            -   1764  NM28      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

1 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1761  NM29      

            -   1762  NM30      

            -   1763  NM31      

            -   1764  NM32      

            -   1765  NM33      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no