Christian VI (1730-1746)

 

  av Magne Josefsen . Sist oppdatert 30/9-2008.

 

Hans regjeringstid var preget av økonomisk tilbakegang. Stavnsbåndet, innført i 1733, forbød bønder mellom

14 og 36 år å forlate det godset de var født på. For å sikre høye priser på Dansk korn ble det i 1735 innført

et forbud mot kornimport. Dette gikk hardt ut over Norge, som var avhengig av importert korn.

 

Valgspråk: DEO ET POPULO "For Gud og folket"

Myntutgivelser:

Myntsted:    Kongsberg og Kjøbenhavn (reisedaler).

 

Myntmestere: 1729-1736 Nicolai Bernhard Fuchs (NBF).

             1735-1736 Kommisjon (C).

             1737-1769 Gruls Andersen Lyng (TL).

 

Nominaler:   Reisedaler/6 Mark, 4 Mark, 24 / 8 / 2 Skilling.

 

 

MARK:

 

6 Mark / Reisedaler:  Slått i Kjøbenhavn for bruk på kongens reiser i Norge.

 

                        

 

          Uten randskrift.

 

          Kolbjørn Skaare kaller disse reisedalerene for minnemynter.

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1732  NM25       XR

            -   1733  NM26      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

4 Mark:

 

                          

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1736  NM1       

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 


SKILLING:

                  

                  

                 24 sk           24 sk           8 sk         2 sk

                type 1          type 2

24 skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1734  NM2       

            1   1735  NM3A           Myntmerke NBF

            1   1735  NM3B       R,  Myntmerke C på advers og NBF på revers

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1735  NM4A       XR, Myntmerke C på advers og NBF på revers

            2   1735  NM4B           Myntmerke C

            2   1736  NM5       

            2   1737  NM6       

            2   1738  NM7       

            2   1739  NM8       

            2   1740  NM9       

            2   1741  NM10      

            2   1742  NM11      

            2   1743  NM12      

            2   1744  NM13      

            2   1745  NM14      

            2   1746  NM15      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

8 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1730  NM16      

            -   1731  NM17      

            -   1732  NM18      

            -   1733  NM19      

            -   1734  NM20      

            -   1735  NM21       XR

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

2 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1742  NM22      

            -   1743  NM23      

            -   1745  NM24      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no