Frederik IV (1699-1730)

 

  av Magne Josefsen . Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Frederik var den tredje enevoldskongen på den dansk-norske tronen.

Han innførte den gregorianske kalender og opprettet 240 almueskoler på kronens ryttergods. Skolene, som også

ble kalt rytterskoler, skulle lære barn å lese og oppdra dem til kongetro undersåtter. I 1700 ble den store nordiske

krig innledet ved at danske tropper erobret Gottorp. Den varte med avbrytelser frem til 1720.

 

Valgspråk: DOMINUS MIHI ADIUTOR "Herren være min hjelper"

Myntutgivelser:

Myntsted:    Kongsberg og Kjøbenhavn (reisedaler).

 

Myntmestere: 1687-1718 Henning Christofer Meyer (HCM)

             1719-1728 Henrik  Christofer Meyer (HCM).

             1727-1728 Kommisjon (C).

             1729-1736 Nicolai Bernhard Fuchs (NBF).

 

Nominaler:   Reisedaler, 4 / 2 / 1 Mark, 12 / 8 / 2 / 1 Skilling.

 

 

MARK:

 

6 Mark / Reisedaler:  Slått i Kjøbenhavn for bruk på kongens reiser i Norge.

 

                         

 

          Indskrift:  MOD TROSKAB DAPPERHED OG HVAD DER GIVER AERE

                     DEN HEELE VERDEN KAND BLANT NORSKE KLIPPER LÆRE

 

          Kolbjørn Skaare kaller disse reisedalerene for minnemynter.

 

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1704  NM91A      Frideric VI  ) ( 6 M

            -   1704  NM91B      Frideric VI  ) ( 6 m

            -   1704  NM91C      Frid IIII    ) ( ?

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

4 Mark:

                     

                     

                  Type 1                 Type 2                   Type 3

                                    

          Type   År   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1699  NM1        R

            1   1700  NM2A       Unik, Med randskrift 1

            1   1700  NM2B             Med randskrift 2

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1723  NM3       

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            3   1725  NM4       

            3   1726  NM5        Se manipulert 1726

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

2 Mark:

 

                      

                          Type 1                           Type 2

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1700  NM6       

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1725  NM7       

            2   1726  NM8        XR

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

 

1 Mark / 16 skilling:

 

                            

                                      1 Mark 1715

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1715  NM9       

            -   1716  NM10      

            -   1717  NM11        

            -  (1718) -          Årstallet 1718 er en samtidig forfalskning

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

                           
SKILLING:

 

                    

                    

              12 sk        8 sk         8 sk          8 sk       2 sk      1 sk

                          type 1       type 2        type 3

12 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1717  NM12      

            -   1718  NM13      

            -   1719  NM14      

            -   1720  NM15       Se samtidig forfalskning 1720

            -   1721  NM16      

            -   1722  NM17      

            -   1723  NM18      

            -   1724  NM19      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

8 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1700  NM20       Med stor blankett

            1   1701  NM21       Med stor blankett

            1   1702  NM22       Med stor blankett

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1   1702  NM23       Med liten blankett heretter for type 1

            1   1703  NM24      

            1   1704  NM25      

            1   1705  NM26      

            1   1706  NM27      

            1   1707  NM28      

            1   1708  NM29      

            1   1709  NM30      

            1   1710  NM31A      ’VAN GOT REX’

            1   1710  NM31B      ’VAN GOR REX’, R-markert

            1   1711  NM32      

            1   1712  NM33      

            1   1713  NM34      

            1   1714  NM35      

            1   1715  NM36      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            2   1727  NM37      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            3   1727  NM38A      Myntmerke ’HCM’

            3   1727  NM38B      Myntmerke ’C’

            3   1728  NM39       Se samtidig forfalskning 1728

            3   1729  NM40      

            3   1730  NM41      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

2 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1700  NM42      

            -   1701  NM43      

            -   1702  NM44      

            -   1703  NM45      

            -   1704  NM46A     

            -   1704  NM46B      Uten korslagte hamre, XR-markert

            -   1705  NM47      

            -   1706  NM48      

            -   1707  NM49      

            -   1708  NM50      

            -   1709  NM51      

            -   1710  NM52      

            -   1711  NM53      

            -   1712  NM54      

            -   1713  NM55      

            -   1714  NM56       Uten myntmerke

            -   1714  NM57       Med myntmerke

            -   1715  NM58      

            -   1716  NM59      

            -   1717  NM60      

            -   1718  NM61      

            -   1719  NM62      

            -   1720  NM63      

            -   1721  NM64      

            -   1722  NM65       XR-markert

            -   1723  NM66      

            -   1724  NM67      

            -   1725  NM68      

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

1 Skilling:

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            -   1700  NM69       R

            -   1701  NM70       R

            -   1702  NM71      

            -   1703  NM72      

            -   1704  NM73A     

            -   1705  NM74      

            -   1706  NM75       R

            -   1707  NM76      

            -   1708  NM77      

            -   1710  NM78      

            -   1711  NM79      

            -   1712  NM80      

            -   1719  NM81       R

            -   1720  NM82      

            -   1721  NM83      

            -   1722  NM84       Unik

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no