Christian V (1670-1699)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 18/1 2009.

 

Danmark-Norge hadde ikke vært så militarisert på 400 år som under denne perioden.

Kongens halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve ble knyttet til Norge som stattholder og hadde stor innflytelse på

kongens norske næringspolitikk. Christian Vs Norske Lov av 1687 utmerket seg som usedvanlig humant lovverk

for sin tid. Bondelovene var også svært viktige, da de ga norske leilendinger rettsvern mot overgrep fra jordherrene.

 

Under Christian V’s regjeringstid finner vi den største rikdom av Norske mynttyper gjennom tidene.

 

Valgspråk: PIETATE ET IUSTITIA = Med fromhet og rettferdighet.

Myntutgivelser:

Myntsted: Christiania  1628-1695:  Myntmester: Frederik Gryner    1651-1674 (FG)

                                               Peter Gryner II    1674-1695 (PG)

          Kongsberg    1686-1699:  Myntmester: Henrik Schlanbusch 1686-1687

                                               Henning C Meyer    1687-1718 (HCM)

 

Nominaler:  4 / 3 / 2 / 1 / ½ Dukat (gull),  4 / 3 / 2 / 1 / ½ / ¼ / Speciedaler,  4 / 2 / 1 Mark, 

                  12* / 8 / 4 / 2 / 1 / ½  Skilling.

 

DUKATER:

  Type 4   Type 3     Type 2       Type 1         Type 1       Type 2     Type 3    Type 4

 

       

       

      Type 5          Type 6        Type 7        Type 8        Type 9        Type 10

 

 

Noen mynttyper er felles for de forskjellige valørene av gull-dukatene.

De har samme diameter men det er tykkelsen og vekta som skiller de fra hverandre.

Alle typene av Dukater er vist ovenfor og de er alle preget i Christiania, bortsett

fra typene med elefantmotiv som det har fremkommet ny informasjon om, se lenger nede.

 

Merk at bildene av type 1,2,5 og 7 er av sølvavslag, de er slått i sølv med de samme

stemplene som ble brukt til å slå gulldukatene. Bildet av type 10 er egentlig type 9

men av mangel på bilde så har jeg tillatt meg å bruke dette fordi det kun er en liten

detalj som skiller dem, se nedenfor:

 

   Type  9:  Som type 10 men med årstall under portrettet

   Type 10:  Som type 9 men uten årstall

 

 


4 Dukat:

 

   NM.   Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM1    1671    Type 1, Unik

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

3 Dukat:

 

   NM.   Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM2    1671    Type 1, Unik

   NM3    1673    Type 2, Unik

   NM4    1673    Type 5, XR

   NM5    1673    Type 6, Unik   Denne mynttypen er Dansk ifølge Ref.1

   NM6    1673    Type 8, XR     Denne mynttypen er Dansk ifølge Ref.1

   NM7    1676    Type 7, Unik   Denne mynttypen er Dansk ifølge Ref.1

   NM8    1678    Type 9, XR

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

2 Dukat:

 

   NM.   Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM9    1673    Type 2, Unik

   NM10   u.år    Type 2, XR     Preget i 1675

   NM11   u.år    Type 4, XR

   NM12   1673    Type 6, XR     Denne mynttypen er Dansk ifølge Ref.1

   NM13   1673    Type 7, XR     Denne mynttypen er Dansk ifølge Ref.1

   NM14   1673    Type 9, R

   NM15   u.år    Type 10,Unik

   NM16   1676    Type 7, Unik

   NM17   1678    Type 9, Unik

   NM163  1697    Type 11,Unik   Regnes nå som en medalje, se ”Myntlignende objekt”

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

1 Dukat:

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM18   1673    Type 2, Unik 

   NM19   u.år    Type 2, XR     Preget i 1673

   NM20   u.år    Type 4, XR  

   NM164a 1697    Type 11,XR     Regnes nå som en medalje, se ”Myntlignende objekt”

   NM164b 1697    Type 11,Unik   Regnes nå som en medalje, se ”Myntlignende objekt”

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

½ Dukat:

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM21   u.år    Type 3  XR  

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

Ref.1: Sømod, Jørgen: Mønter, jetoner og elefanter (2004)

 


SPECIEDALERE - STORE:

      

        

        Type 1                  Type 2                   Type 3                 Type 4

 

       

       

         Type 5                 Type 6                   Type 7                 Type 8

 

       

                     Type 9                                        Type A


Noen mynttyper er felles for de forskjellige valørene av ’hele’ speciedalere (4+3+2+1).

De har samme diameter men det er tykkelsen og vekta som skiller de fra hverandre.

Speciedalerene finnes i 10 forskjellige typer, nedenfor er tabeller over typer og årstall.

Fargen angir sjeldenhetsgrad, se forklaring på farger og symboler lenger nede.

Mynttypene 1-5 er slått i Christiania og type 6-10 er slått på Kongsberg.

Merk: Mynttypene 6-10 fra Kongsberg er nummerert 1-5 i NM-1992.

 

4 Speciedaler:

|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

|  |  |  |  | 4|  |  |  | 5| 5| 5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

3 Speciedaler:                                                                              .

|  |  |  |  | 4|  |  |  | 5| 5| 5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

2 Speciedaler:                                                                              .

|1a| 3| 3|  |  | 5| 5| 5| 5| 5| 5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|1b|  | 4|  | 4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|2a|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

1 Speciedaler:                                                                              .

|1a| 3| 3|  |  | 5| 5| 5| 5| 5| 5|  |  |  |  |  |  | 6|7a|  |7b|  | 8| 8|  |Ac|Ac|  |  |  |

|1b| 4| 4|  | 4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9|Ab|Ab|  |  |  |  |

|2a|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Aa|Aa|  |  |  |  |  |

|2b|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM43 - 44  Kronet kongeportrett         ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

        2   NM45 - 46  C-V i harnisk m/laurbærkrans ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

        3   NM47 - 49  C-V i harnisk m/laurbærkrans ) ( Som 1&2, i tillegg tittel og valgspråk

        4   NM48 - 51  C-V i romersk rustning+krans ) ( Som 1&2, i tillegg tittel og valgspråk

        5   NM52 - 57  C-V med draperi og  lb.krans ) ( Som 1&2, i tillegg tittel og valgspråk

      ----  ---------  -----------------------------------------------------------

        6   NM165      Kongen i harnisk             ) ( Kronet stort skjold omgitt av 8 små skjold

        7   NM166-167  Kongen i romersk drakt       ) ( Kronet stort skjold omgitt av 8 små skjold

        8   NM168-169  Kongen i romersk drakt  [*1] ) ( Kronet stort skjold omgitt av 8 små skjold

        9   NM170      Portrett med pannebånd  [*2] ) ( Lite våpenskjold over 4-delt stort skjold

        A   NM171-176  Portrett uten pannebånd [*3] ) ( Lite våpenskjold over 4-delt stort skjold

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

 

     Under-

      Type  NM-nr.     Beskrivelse

      ----  ---------  -----------------------------------------------------------

        1a  NM43       Med årstallet i omskriften

        1b  NM44       Med årstallet i feltet, mellom omskrift og våpen

        2a  NM45       Med årstallet i omskriften

        2b  NM46       Med årstallet i feltet, mellom omskrift og våpen

        7a  NM166      Kongen med kortere hår

        7b  NM167      Kongen med lengre hår

        Aa  NM171-172  Portrett uten elefantorden

        Ab  NM173-174  Portrett med  elefantorden

        Ac  NM175-176  Portrett med  elefantorden men med variasjoner i portrettet

      ----  ----------------------------------------------------------------------

            MERK: Type A her tilsvarer type 10 i NM-1992.

 

      [*1] = med randskrifter A,B,C,D,E,F.   Merk: 1692 finnes også med riflet rand uten skrift.

      [*2] = med randskrifter A,B,C

      [*3] = med randskrifter A,B,C,D,E,F,G. Merk: 1693 har kun A,B,C.

 

      Randskrifter:

 

        A:  HÆC BOREAS CYMBRO FERT ORNAMENTA LABORUM

        B:  DET KLIPPERNE YDER VOR BERGMAND UDBRYDER HVAD HYTTEN DA GYDER AF MYNTEN VI NYDER

        C:  DANNER KONGIS NORDSKE FIELDE SLIGE FRUGTER HAR I VÆLDE

        D:  I DETTE ANSIGT DANNEMARK OK NORGE SKUER SIN MONARK

        E:  NICHT AUS SILBER - SUCHT DIESE NORDENS - FRUCHT WIRD ZU GOTTES EHR GESUCHT

        F:  STORE KONGE NORDENS ÆRE LAD DE FRUGTER YNDIG VÆRE SOM DIG NORSKE KLIPPER BÆRE

        G:  SAADAN NORDENS SKAT GUD GIEMTE TIL KONG CHRISTIAN DEND FEMTE

 

 

 

 

 


SPECIEDALERE - SMÅ:

            

             

   ½ Speciedaler       ¼ Speciedaler   Speciedaler    Speciedaler     ½ Speciedaler

     1671 type 1         1675 type 1     1671 type 1      1681 type 2       1693 type 2

 

Nedenfor er tabeller over typer og årstall. Alle de små speciedalerene er slått i

Christiania bortsett fra ½ speciedaler 1693 som er slått på Kongsberg.

Fargen angir sjeldenhetsgrad, se forklaring på farger og symboler lenger nede.

 

½ specie:

|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

|  | 1|  | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |

¼ specie:                                                                                 .

|  | 1|  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

specie:                                                                                 .

|  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

½ Speciedaler:

 

      Type  NM-nr.     Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM58 -60   Laurbærkranset brystbilde   ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

        2   NM177      Kongen i romersk drakt [*1] ) ( Kronet stort skjold omgitt av 8 små skjold

                       Randskrift type G, se forklaring under store speciedaler.

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

 

¼ Speciedaler:

 

      Type  NM-nr.     Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM61 -62   Laurbærkranset brystbilde   ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

 

Speciedaler:  ( 12 skilling )

 

      Type  NM-nr.     Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM63       Laurbærkranset brystbilde   ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

        2   NM64       Laurbærkranset brystbilde   ) ( Kronet Riksløve omgitt av stor krans

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

 

 

                Forklaring:  Farge angir hvor sjelden en mynt er.

                                = Unik

                                = Meget sjelden

                                = Sjelden

                                = Uten sjeldenhetsbetegnelse

                            
MARK:

 

4 Mark:

             

             

         Type 1                Type 2                Type 3                Type 4

 

                 

                 

         Type 5                Type 6                Type 7                Type 8

 

|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

|1a|1a| 1| 1| 1|  | 1| 1| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|  |  |  |  |

|1b|1b|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3|  |  | 4| 5| 5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 7|

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1[1]NM65 - 74  Kronet monogram C5, valgspråk ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

        2[2]NM75 - 77  Kronet monogram C5, årstall   ) ( Kronet Riksløve omgitt av laurbærkrans

        3   NM78       Norske løve og monogram i oval) ( Firedelt av stort kors, ’Danebrogskorset’

        2   NM79 – 90 

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        4   NM178      Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksvåpen med rette sider

        5   NM179+181  Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksvåpen med innbuede sider

        6   NM180      Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet stort Riksvåpen omgitt av elefantorden

        7   NM182-193  Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksløve omgitt av laurbærkrans

        8[3]NM194      Brystbilde høyrevendt         ) ( Stor krone omgitt av forkortet valgspråk

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

            Mynttypene 1-3 er slått i Christiania og type 4-8 er slått på Kongsberg.

 

            [1]  Se artikkel om forfalskninger (1670 1672 1679) ”Mysteriekroner” på Dansk Mønt.

            [2]  Se samtidige forfalskninger 1682, 1683

            [3]  Randskrift SERVANT ET DECORANT = De tjener og pryder.


2 Mark:

                         

                         

                      Type 1             Type 2              Type 3

 

                  

                  

              Type 4            Type 5             Type 6             Type 7

 

 

|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

| 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3| 3| 3|  | 3| 4| 5| 5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7|

|  | 2| 2| 2| 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6|

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM91 - 92  Kronet monogram C5, valgspråk ) ( Kronet ovalt Riksvåpen over kors

        2   NM93 - 96  Kronet monogram C5, valgspråk ) ( Riksløve

        3   NM97 -100  Kronet monogram C5, årstall   ) ( Kronet Riksløve omgitt av laurbærkrans

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        4   NM195      Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksvåpen med rette sider

        5   NM196-197  Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksvåpen med innbuede sider

        6   NM198-209  Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksløve omgitt av laurbærkrans

        7   NM210 [*1] Brystbilde høyrevendt         ) ( Stor krone omgitt av forkortet valgspråk

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

            Mynttypene 1-3 er slått i Christiania og type 4-7 er slått på Kongsberg.

 

            [*1] = Randskrift SERVANT ET DECORANT = De tjener og pryder.


1 Mark:

 

    Type 1      Type 2       Type 3        Type 4        Type 5        Type 6       Type 7

 

 

|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

| 1| 1|  | 1| 1| 1| 1|  |  | 1|  |2a| 2| 2| 3| 2| 2| 5| 5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2b|  |  |  |  | 4|  | 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6|  | 6| 6| 6|

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM101-107  Kronet monogram C5, valgspråk ) ( Riksløve

        2   NM108-110  Kronet monogram C5, årstall   ) ( Kronet Riksløve omgitt av laurbærkrans

        3   NM111      Norske løve og monogram i oval) ( Firedelt av stort kors, ’Danebrogskorset’

        2   NM112-113 

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        4   NM211      Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksvåpen med rette sider

        5   NM212-213  Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksvåpen med innbuede sider

        6   NM214-224  Kr.Speilmonogram C5,valgspråk ) ( Kronet Riksløve omgitt av laurbærkrans

        7   NM225 [*1] Brystbilde høyrevendt         ) ( Stor krone omgitt av forkortet valgspråk

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

            Mynttypene 1-3 er slått i Christiania og type 4-7 er slått på Kongsberg.

 

            [*1] = Randskrift SERVANT ET DECORANT = De tjener og pryder.

 


SKILLING:

 

   12 skilling*                         8 Skilling                            4 Skilling

                                   

                                  

      Type 1                 Type 1       Type 2        Type 3                  Type 1

 

                           2 skilling                                     1 skilling    .

                

                  

     Type 1    Type 2    Type 3    Type 4     Type 5     Type 6          T1         T2      

      1670      1678      1673      1684       1684       1684          1670       1675

 

                                                  ½ skilling   .

                   

                   

     Type 7    Type 8     Type 9    Type 10     Type 1   Type 2          T3         T4

      1687      1687       1691      1691                               1686       1691

 

8 skill:

|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

| 1|  | 1|  |  | 1|  |  |  |  |  | 2| 2| 2|  | 2|  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

4 skill:                                                                                  .

|  |  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

2 skill:                                                                                  .

| 1| 1| 1|2a|  | 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|2a| 2| 6| 6| 6|  |10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|

|  |  |  |2b|  |  |  | 5|  |  |  |  |2b|  |  |  | 7| 7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9| 9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

1 skill:                                                                                  .

|1a|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |3a|3a| 4|  | 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4|

|1b|  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |3b|3b|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

½ skill:                                                                                  .

|  |  |  |  |  |  | 1|  |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|

 


12 Skilling:  ( speciedaler )

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM115      Rytter til høyre              ) ( Kronet monogram C5

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

          * MERK:  Denne mynten er en DANSK sjetong og er feilaktig listet i mange kataloger.

                   Den er kun tatt med her for at ingen skal lure på hvor den har blitt av.

 

8 Skilling:  ( ½ mark )

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM117-119  Kronet monogram C5, valgspråk ) ( Riksløve

        2   NM120-123  Kronet monogram C5, årstall   ) ( Kronet Riksløve omgitt av laurbærkrans

        3   NM124      Norske løve og monogram i oval) ( Firedelt av stort kors, ’Danebrogskorset’

        2   NM125     

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

 

4 Skilling: 

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM126      Kronet monogram C5            ) ( *IIII* SKILLING DANSKE *1677*

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

            MERK:  Denne mynten er laget av Grenaille, som er sølvholdig kobber.

2 Skilling:

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM127-129  Riksløve                      ) ( Verdiangivelse i sirkelen, årstall på utsiden

        2   NM130      Riksløve                      ) ( Verdiangivelse øverst, årstall nederst

        3   NM131      Kronet monogram C5, valgspråk ) ( Verdiangivelse øverst, årstall+riksløve nederst

        4   NM132      Kronet monogram C5, valgspråk ) ( Riksløve

        2   NM133-135

        5   NM136      Kronet monogram C5            ) ( Verdiangivelse øverst, årstall nederst

        2   NM137-142

        6   NM143-145  Kronet monogram C5            ) ( Verdiangivelse øverst, årstall+riksløve nederst

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        7   NM226-227  Kr.Speilmonogram C5           ) ( Kronet Riksvåpen omgitt av årstall

        8   NM228      Kr.Speilmonogram CV og årstall) ( Kronet Riksvåpen

        9   NM229-230  Kr.Speilmonogram CV           ) ( Kronet Riksvåpen omgitt av årstall

       10   NM231-242  Kr.Speilmonogram C5           ) ( Riksløve i sirkel, årstall på utsiden

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

            Mynttypene 1-6 er slått i Christiania og type 7-10 er slått på Kongsberg.

1 Skilling:

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM146-147  Riksløve                      ) ( Verdiangivelse i sirkelen, årstall på utsiden

        2   NM148-149  Riksløve                      ) ( Verdiangivelse øverst, årstall nederst

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        3   NM243-246  Kronet monogram C5            ) ( Verdiangivelse øverst, årstall nederst

        4   NM247-257  Kronet slynget monogram C5    ) ( Verdiangivelse øverst, årstall nederst

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

 

½ Skilling:

 

      Type  NM-nummer  Beskrivelse

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

        1   NM150      Riksløve, ingen omskrift      ) ( Verdiangivelse ’½’ øverst, årstall nederst

        2   NM151      Riksløve, ingen omskrift      ) ( Verdiangivelse ’1 HAL’ øverst, årstall nederst

      ----  ---------  ----------------------------------------------------------------------------

 


MYNTER TIL BESTEMTE FORMÅL OG ANDRE MYNTLIGNENDE OBJEKTER:

 

   Det finnes flere tidligere omtalte mynter som man i den senere tid har funnet ut ikke er

   mynter. Disse kan kategoriseres som poletter eller medaljer.  I tillegg finnes det en

   rekke gull- og sølv-avslag som er slått med originale myntstempler som heller ikke kan

   kategoriseres som mynter da de ikke har vært produsert for å settes i sirkulasjon.

   Her har jeg valgt noen eksempler på slike myntlignende objekter, dette er ingen komplett

   oversikt.

 

Skyss-mynter

 

   Da Myntmester Peter Gryner (den yngre) ble postmester i Christiania fikk han preget noen

   små pengetegn (poletter) til bruk for postskyssen. De ble laget i valører av 16 og 12

   Skilling for betaling av leie av skysshest en mil om henholdsvis vinteren og sommeren.

 

      

              1689a                        1689b

 

   1689a: 16 skilling preget i Christiania. Skriften sier: WINTER SCHYDTZ

 

   1689b: 12 skilling preget i Christiania. Skriften sier: SOMMER SCHYDTZ

 

 

Minnemynter

 

   Det ble preget noen myntlignende sølvstykker i Christiania i 1685 til minne om kongens

   reise i Norge. Begge typene har sølvvekt tilsvarende ¼ speciedaler og er i NM-1976 listet

   som minnemynter med valør ¼ speciedaler. Begge er XR-markerte.

   Georg Galster har katalogisert dem som medaljer.

 

            

              1685a                         1685b         

 

   1685a: NM161. Baksiden fremstiller ovalt riksvåpen med ”IN MEMORIAM 1685” over kronen.

 

   1685b: NM162. Baksiden viser en galej med undertekst ”TERRA MARIA” og årstallet nederst.

 

 

Medaljer Ved spesielle hendelser

 

   Da det ble funnet gull på Kongsberg i 1697 ble det preget et gullstykke til minne om

   dette som i Norges Mynter 1976 blir listet som en dukat med valørene 1 og 2. Denne kan

   ikke anses for å være en ordinær mynt, til det er vekten for lav.

 

  

   Skriften på baksiden sier ”VON MITTERNACHT KOMT GOLD. KØNIGSBERG AM 1.DEC.1697”

 

   NM.   Årstall  ”Valør”  Beskrivelse

   ----  -------  -------  ----------------------------------------------------------

   163    1697    2 dukat  Unik

   164a   1697    1 dukat  XR

   164b   1697    1 dukat  Unik, dette er et sølv-avslag av NM163

   ----  -------  -------  ----------------------------------------------------------

 


Sølv- og gull-avslag

 

   Det finnes sølvstykker som har blitt preget av stempler til gull-dukater og det finnes

   gullstykker som har blitt preget av stempler til sølvmynter. Disse kalles for avslag

   og vil ikke bli behandlet i dette dokmentet.

 

 

Prøvemynter

 

   Prøvemynter ble preget i både gull og sølv i Christiania. De vil ikke bli behandlet i

   dette dokumentet, men det kan nevnes at NM-1976 lister opp 9 ulike typer som er nummerert

   NM152-NM160. Her finner vi bl.annet gullmynten som kalles for ”Gyldenløves Dukat” NM152a.

 

  

             NM155b

 

 

Sjetonger

 

   Sjetonger er små medaljer av en udefinert størrelse. De er opprinnelig et mynt-

   lignende metallstykke brukt som regnepenger, i dag vanligvis benyttet ved spill.

   De vil ikke bli behandlet i dette dokumentet, men et eksempel er vist nedenfor.

 

      

             NM156

 

   Denne sjetongen har tidligere vært omtalt som en Norsk mynt, men det har i senere tid

   fremkommet informasjon om at den er Dansk. Løven var nemlig også kongens personlige

   merke.


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no