Christian IV (1588-1648)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 26/8-2008.

 

Han grunnla fire norske byer: Kongsberg, Røros, Christiania og Kristiansand, og med sine mere enn 30 besøk i

Norge var den den Dansk-Norske regenten som hadde flest besøk her i landet. Han er kjent for å ha satt opp

mange flotte byggverk, spesiellt i København. Kongen hadde store forhåpninger når det gjaldt bergverksdriften

i Norge, og etter at det ble funnet sølv ved Kongsberg i 1623 beslagla kongen sølvet og satte straks igang

virksomhet for å finne mere.

 

Det ble i årene som fulgte tatt ut store mengder sølv av fjellene og ifølge personale ved Bergverksmuseet var

det disse rikdommene som gjorde at den Dansk-Norske staten ikke gikk konkurs allerede på denne tiden.

Den samme historien gjentok seg noen år senere i 1646 da det ble funnet gull ved Arendal, men det viste seg

etter hvert at dette ikke var drivverdig. Klikk her for å se historien om Christian IV og gullet fra Arendal.

 

Valgspråk: REGNA FIRMAT PIETAS "Fromhet styrker rikene"

BENEDICTIO DOMINI DIVITES FACIT, "Herrens velsignelse gjør rik", heter det i reversomskriften på

speciedalerne. Mark-myntene domineres av en innskrift på hebraisk og blir derfor kallt for Hebreer-mark.

Det Hebraiske ordet for Jehovah flankert av de 2 latinske ordene IUSTUS og IUDEX betyr "Herren være

den rettferdige dommer!".

Myntutgivelser:

Myntsted: Christiania.  Myntmester: 1628-1642 Anders Pedersen / 1643-1650 Peter Gryner I (PG).

Nominaler:  4 / 3 / 2 / 1½ / 1 / ½ / ¼ / Speciedaler,  2 / 1 Mark,  8 / 4 / 2 / 1  Skilling.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

              

-------------------------------------------------------------------------------------------

SPECIEDALERE:

           

                

                

          1 specie 1628 Type 1    1 specie 1637 Type 2     2 specie 1646 Type 4

                                     

Alle ”hele” (4+3+2+1½+1) speciedalere ble slått med liknende stempel og har samme diameter.

Det er tykkelsen og vekta som varierer. Det finnes 3 forskjellige typer av 1 speciedaler.

Nedenfor er en oversikt over hvilke typer som ble utgitt i hvilke år for alle 5

valørene. Forklaring på farger og symboler er angitt lenger nede (etter ⅛ specie).

 

Type 1         : Høyrevendt brystbilde    uten   valgspråk ) ( Riksløven omgitt av sirkel

Type 2         : Høyrevendt brystbilde omgitt av valgspråk ) ( Riksløven omgitt av sirkel

Type 3         : Samme som type 2, men slått med de mindre stemplene til ½ specien

Type 4 (*)     : Skal være slått med egne stempler, men ser for meg ut som type 2

 

(*):    Denne typen er ikke definert i NM, jeg har laget den for å kunne beskrive alle

        ”hele” speciedalere under ett.

 

4 Speciedaler:   NM1 - NM4

 

             År:|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|

        1 type: |  |  |  |  |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2| 2|  |  | 2|

 

3 Speciedaler:   NM5 - NM6

 

             År:|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|

        1 type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2| 2|  |  |  |  |

 

2 Speciedaler:   NM7 – NM24 (merk: 1632 er NM10 og 1633 er nummerert NM10A)

 

             År:|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|

        1 type: |  | 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4|  | 4| 4| 4| 4| 4|

 

1½ Speciedaler:  NM25

 

             År:|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|

        1 type: |  |  | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 

1 Speciedaler:   NM26 – NM49

 

             År:|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|

                | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        3 typer:|  |2A| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|2A|2A| 2| 2| 2| 2|

                |  |2B|  |  |  |  | 3|  |  |  | 3|  |  |  |  |2B|2B|  |  |  |  |

 


            ½ Speciedaler                   ¼ Speciedaler                Speciedaler

   

   

       Type 1           Type 2           Type 1        Type 2         Type 1      Type 2

       1628             1638             1628          1632           1629        1640

 

Alle ”små” (½+¼+) speciedalere ble slått med liknende stempel men har ulik diameter.

De samme typene som for de første 2 av de ”hele” speciedalerene gjelder også for disse.

Nedenfor er tabeller over hvilke typer som ble utgitt i hvilke år for alle 3 valørene.

Forklaring på farger og symboler er angitt lenger nede (etter ⅛ specie).

 

Type 1         : Høyrevendt brystbilde    uten   valgspråk ) ( Riksløven omgitt av sirkel

Type 2         : Høyrevendt brystbilde omgitt av valgspråk ) ( Riksløven omgitt av sirkel

 

½ Speciedaler:

             År:|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|

                | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2B|2B|  |  |  |  |

        2 typer:|  | 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|2A|2A| 2| 2| 2| 2|

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1     -   NM50-51    

            2     -   NM52-71    1643-2A er NM66A,  1643-2B er NM66B

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

           2B   1643  NM66B      Myntmerke kløver

           2B   1644  NM67B      Myntmerke kløver + ”PG”

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

¼ Speciedaler:

             År:|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|

                | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2B|  |  |2B|  |  |

        2 typer:|  | 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|2A|  |  |2A| 2| 2|

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1     -   NM72-73    

            2     -   NM74-92    1646 t.2B har eget nummer, NM90

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

           2B   1643  NM88B      Myntmerke kløver

           2B   1646  NM90       Myntmerke kløver + ”PG”

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

Speciedaler:

             År:|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|

                | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2B|  |  |  |  |  |

        2 typer:|  | 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|2A|  |  | 2| 2|  |

 

          Type   ÅR   NM-nr.     Beskrivelse

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

            1     -   NM93-94    

            2     -   NM95-111   1646 t.2B har eget nummer, NM90

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

           2B   1643  NM109B     Myntmerke kløver

          ----  ----  ---------  -----------------------------------------------------

 

 

                Forklaring:  Farge angir hvor sjelden en mynt er.

                                = Unik

                                = Meget sjelden

                                = Sjelden

                                = Uten sjeldenhetsbetegnelse

 

                           

 

 

MARK:

            

         

                     2 Mark 1645

2 Mark:

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM113A 1644    R-markert, uten myntmerke

   NM113B 1644    Med myntmerke (kløver)

   NM114  1645   

   NM115  1646   

   NM116  1647   

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

         

                   1 Mark 1645

1 Mark:

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM117  1644   

   NM118  1645   

   NM119  1646   

   NM120  1647   

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

                           
SKILLING:

 

                     

                     

             8 sk         4 sk       2 sk       2 sk       1 sk

             1644         1642       1642       1646       1646

8 Skilling:

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM121  1641    R-markert

   NM122  1642   

   NM123  1643    

   NM124A 1644    R-markert, Myntmerke på advers

   NM124B 1644    R-markert, Myntmerke på advers og revers

   NM124C 1644               Myntmerke på revers

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

4 Skilling:

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM125  1641   

   NM126  1642     

   NM127  1643    XR-markert

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

2 Skilling:

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM128  1641    Type 1

   NM129  1642    Type 1  

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM130  1643    Type 2

   NM131  1644    Type 2

   NM132  1646    Type 2

   NM133  1647    Type 2

   NM134  1648    Type 2

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 

1 Skilling:

 

   Type  Årstall  Beskrivelse

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

   NM135  1643   

   NM136  1644   

   NM137  1645    Unik

   NM138  1646   

   NM139  1647   

   NM140  1648   

   ----  -------  ----------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no