Christian III (1536-1559)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 22/4-2008.

 

Han nedkjempet tilhengerene av katolisismen og i 1536 proklamerte han at Norge ikke lengre skulle være et eget

rike men en Dansk provins. Han kom aldri til Norge men arbeidet for å fremme bergverksnæringene i landet.

Myntutgivelser:

Myntsted: Bergen og Gimsøy.  Unike mynter: NM3B.  XR-markerte mynter: NM1A,4,7.  R-markerte: NM1,2,3A,5,6,8,9.

Nominaler: Sølvgylden, Mark, Skilling.

 

Gimsøy:

 

       

                       NM2                                  NM6

 

                      

                       NM7                                  NM9

 

   Type  NM   Årstall  Schive   Beskrivelse

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

   Sølvdaler                    Kronet brystbilde høyrevendt med septer / Riksløven

         NM2   1546       -     ) CHRISTIANVS 3 D G DANIE NORWEGIE

                                ( VANDALORVM GOTORVMQVE REX

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

   Mark                         Kronet riksvåpen / 1 MARCK DANSKE

         NM3A  1543       -     CHRISTIANVS 3 D G DANIE NOR ) ( WEGIE VANDA GOTORVMQ REX

         NM3B  1543       -     CHRISTIANVS 3 D G DANIE NOR ) ( WEGIE VANDA GOTORVMQ REX

         NM4   1544       -     CHRISTIANVS 3 D G DANIE NOR ) ( WEGIE VANDA GOTORVMQ REX

         NM5   1545       -     CHRISTIANVS 3 D G DANIE NOR ) ( WEGIE VANDA GOTORVMQ REX

         NM6   1546    XVI-7    CHRISTIANVS 3 D G DANIE NOR ) ( WEGIE VANDA GOTORVMQ REX

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

   8 Skilling                   Kronet riksvåpen / 8 SKILLING DANSKE

         NM7  (15)45      -     CHRISTIANVS 3 D G DANIE NOR ) ( WEGIE VANDA GOTORVMQ REX

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

   1 Skilling                   Kronet riksvåpen / 1 SKILLING DANSKE

         NM8  (15)43      -     CHRISTIANVS 3 D G DANIE NOR ) ( WEGIE VANDA GOTORVMQ REX

         NM9  (15)46      -     CHRISTIANVS 3 D G DANIE NOR ) ( WEGIE VANDA GOTORVMQ REX

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

 

Bergen:

 

             

                       NM1

 

   Type  NM   Årstall  Schive   Beskrivelse

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

   1 Skilling                   Kronet C i skjold over stort kors / Kronet riksvåpen

         NM1  (15)37      -     MONE NOVA BERGENSIS ) ( CHRISTIANI DIE GRA REX NORVIE

         NM1A (15)33      -     MONE NOVA BERGENSIS ) ( CHRISTIANI DIE GRA REX NORVIE

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no