Hertug Christian  (1533-1536) senere Christian III

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 18/1-2009.

 

Den riktige tittelen skal være: Christian, arving til Norge, Hertug av Slesvig og Holsten.

I 1533 da Frederik I døde ble Riksrådet ikke enige om kongevalget og det brøt ut strid. Christian

kom ikke til makten i Norge før 1536.

Myntutgivelser:

Myntsted: Oslo.  R-markerte mynter: NM1.

Nominaler: Skilling.

 

Oslo:

 

   Skilling:

 

                      

                      NM1

 

   Type  NM   Årstall  Schive   Beskrivelse

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

                                Oldenburgs våpen over stort kors / Riksvåpen

         NM1   1535    XVII-9   CHRISTERN D G HERES NORVE ) ( MONETA NOVA ASLOENSIS

                                ‘HERES NORVE’ = Arving til Norge.

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no