Frederik 1 (1524-1533)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 21/4-2008.

 

snakket tysk og kom aldri til Norge. Han var yngste sønnen til Christian I, bror til kong Hans og farbror til

kong Christian II. Han ble valgt til konge i Bergen, august 1524, under forutsetning av at Norge skulle være

et valgkongerike og at kirken sin stilling skulle trygges. Militære tiltak gjorde at beskatningen økte og motstanden

mot ham økte. Motstanden ble ledet av Erkebiskop Olav Engelbrektsson sammen med Christian II, men

hærtoget som startet i 1531 var mislykket. All motstand i Norge ble knust.

Myntutgivelser:

Myntsted: Oslo og Bergen.  Unike mynter: NM6.  XR-markerte mynter: NM1+9.  R-markerte: NM5+8.

Nominaler: Skilling, Hvid.

 

Oslo:

 

   Skilling:

 

            

            NM2/type 1                   NM5/type 1                   NM6/type 2

 

   Type  NM   Årstall  Schive   Beskrivelse

   ----  ---  -------  -------  ----------------------------------------------------

     1                          Oldenburgs våpen over skjold og stort kors / Riksvåpen

         NM1  uten år     -     FRER DE GR REX NORV        ) ( MONETA NO ARGEN ASLOENS

         NM2    1525      -     FREDRICVS DEI GRA REX NORV ) ( MONETA NOVA ANSLOENSIS

         NM3  (15)26      -     FREDRICVS DEI GRA REX NORV ) ( MONETA NOVA ANSLOENSIS

         NM4  (15)28      -     FREDRICVS DEI GRA REX NORV ) ( MONETA NOVA ANSLOENSIS

         NM5  (15)30   XVI-7    FREDRICVS DEI GRA REX NORV ) ( MONETA NOVA ANSLOENSIS

   ----  ---  -------  -------  ----------------------------------------------------

     2                          Oldenburgs våpen / Riksvåpen over stort kors

         NM6  (15)31       -     FREDR D G REX NORVEGI     ) ( MONE?A ??? ANSLOIENSIS

   ----  ---  -------  -------  ----------------------------------------------------

 

Bergen:

 

   Skilling:

 

         

            NM7/type 1                   NM8/type 2

 

   Type  NM   Årstall  Schive   Beskrivelse

   ----  ---  -------  -------  ----------------------------------------------------

     1                          Oldenburgs våpen over stort kors / Riksvåpen

         NM7  uten år  XVI-14   FREDRIC DEI GRA REX NORVEG ) ( MON NOV BERGEN

   ----  ---  -------  -------  ----------------------------------------------------

     2                          Dansk våpen over stort kors / Riksvåpen

         NM8   1530    XVI-9    FREDRIC DEI GRA REX NORVEG ) ( MON NOV BERGEN

   ----  ---  -------  -------  ----------------------------------------------------

 

   Hvid:  

 

           

               NM9

 

   Type  NM   Årstall  Schive   Beskrivelse

   ----  ---  -------  -------  ----------------------------------------------------

         NM9  uten år  XVI-19   Kronet monogram ’F’ / Skjold over stort kors

                                FREDRIC D G R NORVE ) ( MON NOV BERGEN

   ----  ---  -------  -------  ----------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no