Erkebiskop Olav Engelbrektsson (1523-1537)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 12/4-2008.

 

var den siste erkebiskop av Nidaros og den aller siste erkebiskopen i Norge før reformasjonen.

Myntutgivelser:

Myntsted: Nidaros.  Myntmester: Jacob Schult. XR-markerte mynter: NM1. 

Nominaler: Mark og Skilling.

 

Mark:

 

              

                      NM1 / Sch:XVIII:17

 

   Type  Årstall  Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   -----------------------------------------------------------

   NM1    u.år    XVIII:17  Forside:  St.Olav på trone med føttene på drage m/mannshode

                            Bakside:  Våpen over stort liljekors         

                            Omskrift: S OLAWS RE NO ) ( OLAWS D G AR NID

                            Merknad:  Se 1523 Norske Myntkopier

   ----  -------  -------   -----------------------------------------------------------

 

Skilling:

 

         

      NM2 / Sch:XVIII:18             NM2 / Sch:XVIII:25

 

   Type  Årstall  Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   ----------------------------------------------------------

   NM2    u.år    XVIII-18  Forside:  Erkebispedømmets våpen             

                            Bakside:  Erkebiskopens slektsvåpen på stort kløverkors

                            SANCTVS OLAWS REX NORVEG ) ( OLAWS DEI GRA ARCEP NID’SEN

                            Merknad:  Se 1522Norske Myntkopier

                  -------   ----------------------------------------------------------

                  XVIII-25  Bakside:  Erkebiskopens slektsvåpen på stort krykkekors

                            SANCTVS OLAWS REX NORVGE ) ( OLAWS DEI GRA ARCEP NID’SEN

   ----  -------  -------   ----------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller deler av den offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no