Christian 2 (1513-1523  og  1531-1532)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 17/1-2009.

 

En av hovedsakene hans var å få Sverige tilbake til unionen. Han ble jaget fra tronen i 1523 da han

flyktet til Nederland.  I 1531 fikk han reist en hær og reiste til Norge for å gjenerobre makta, men

måtte kapitulere ved Akershus i 1532.

Myntutgivelser:

Myntsted: Oslo.  XR-markerte mynter: NM1.  R-markerte: NM2. Unike: NM1+2+3 for årene 1531-32.

Nominaler: Skilling, Mark.

 

1513-1523:

 

   Skilling:

 

             

                NM1                          NM2

 

   Type    NMH    Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

   NM1     307     XV-6     Helfigur med krone, septer og rikseple, Oldenburgs

                            våpen nederst.  Revers: Riksvåpen.

                            CRISTIERNUS REX NORWEGIE ) ( MONETA NOVA REGIS NORVEGIE

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

   NM2     308     XV-7     Oldenburgs våpen over skjold og stort kors / Riksvåpen

                            CRISTI DE GR REX NORWEG  ) ( MONETA NO ARGEN ASLOENS

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

 

1531-1532: Klippinger preget under gjenerobringsforsøket i Norge:

 

Merk: Det er omdiskutert om 4 skillingen og de to 2 skillingene er fra denne perioden

      eller senere (1534-35), da evt. preget i Danmark (NMH 318-320 / Schou 1-3).

 

      Det som skiller 2 marken fra 1 marken er vekten, størrelsen er ikke så lett

      å se på da klippinger har et veldig varierende utseende. 2 marken er oppgitt

      til å veie 13 gram og marken veier 6,5 gram.

 

   2 Mark:  

 

        

                NM1

 

   Type  Årstall  Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

   NM1    1531     XV-5     Kronet monogram / Riksvåpen.  Se myntkopi 1531.

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

 

   Mark:

 

          

                NM2

 

   Type  Årstall  Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

   NM2    1531       -      Kronet monogram / Riksvåpen.

   NM3    1532       -      Kronet monogram / Riksvåpen.  Se myntkopi 1532.

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

 

   4 & 2 Skilling:

 

           

      4 & 2 skilling       2 skilling

        NMH318/319           NMH320

 

   Type  Årstall  Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

   NMH318 u.år     XV-14    Kronet monogram     / Kr.Oldenburgs våpen. 4 sk = 3,10g

   NMH319 u.år     XV-14    Kronet monogram     / Kr.Oldenburgs våpen. 2 sk = 1,471g

   NMH320 u.år     XV-15    Kr.Oldenburgs våpen / Kr.Oldenburgs våpen. 2 sk = 1,213g

   ----  -------  -------   -------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no