Erkebiskop Erik Valkendorf (1510-1522)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 1/5-2008.

 

Valkendorf var en av Christian II’s mest betrodde menn og fremste rådgivere.

Myntutgivelser:

Myntsted: Nidarnes.  XR-markerte mynter: NM1+2+3+6+7+8+9.  R-markerte: NM4+5. 

Nominaler: Skilling, Hvid og Penning.

 

Skilling:

 

          

         NM1 / Sch:XVIII:8             NM1 / Sch:XVIII:5

 

   Type  Årstall  Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   -----------------------------------------------------------

   NM1    u.år              Forside:  St.Olav m/øks+rikseple står på drage m/mannshode

 

                  XVIII-8   Bakside:  Valkendorfs våpen på stort blomsterkors  

                            Omskrift: S OLAWS R NORWEGIE ) ( ERIC WALKEND A N

                            Merknad:  Se 1510Norske Myntkopier

 

                  XVIII-5   Bakside:  Valkendorfs våpen på stort kløverkors

                            Omskrift: S OLAWS REX NORWEGIE ) ( ERICVS WALKENDORP AREP N

   ----  -------  -------   -----------------------------------------------------------

 

          

         NM2 / Sch:XVIII:9              NM4 / Sch:XVIII:4

 

   Type  Årstall  Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   ----------------------------------------------------------

   NM2    u.år    XVIII-8   Forside:  Erkebispedømmets våpen

                            Bakside:  Valkendorfs våpen på stort kløverkors

                            SANCTVS OLAWS REX NORWEGIE ) ( ERICVS VALKENDP ARCEP S N

   ----  -------  -------   ----------------------------------------------------------

   NM3    1518    XVIII-1   SANCTVS OLAWS REX NORVEG ) ( ERICVS DEI GRA ARCEPS NID’SEN

                            Dette er Norges første mynt med årstall.

   ----  -------  -------   ----------------------------------------------------------

   NM4    1519    XVIII-4   som ovenfor

   ----  -------  -------   ----------------------------------------------------------

   NM5    u.år    XVIII-10  som ovenfor

   ----  -------  -------   ----------------------------------------------------------

 

Hvid:

 

                               

                          NM7 / XVIII:13

 

   Type  Årstall  Schive    Beskrivelse

   ----  -------  -------   ------------------------------------------------------

   NM6    u.år         -    Forside:  Skjold over stort kløverkors

                            Bakside:  Valkendorfs våpen

                            S OLAWS REX NORWEGIE ) ( ERICVS WALKENDORP AREP N

   ----  -------  -------   ------------------------------------------------------

   NM7    u.år    XVIII-13  S OLAWS REX NORWEGIE ) ( ERICVS DEI GRA ARCEPS NID’SEN

   ----  -------  -------   ------------------------------------------------------

 

Penning:

 

                              

                      NM8              NM9

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -------------------------------------------------------------------

   NM8   XVIII-15  Brakteat, Valkendorfs våpen med E over og en stjerne på begge sider

   NM9   XVIII-16  Brakteat, Valkendorfs våpen

   ----  -------   -------------------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller deler av den offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no