Hans (1483-1513)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 18/1-2009.

 

Tok fatt på oppgavene med å redusere makta til Hansaen og å føre Sverige tilbake til unionen.

Myntutgivelser:

Myntsted: Bergen, Nidaros og Oslo(?).  Unike mynter: NM1A+5+12+13. XR-markerte mynter: NM1,7,9,

10,11,15. R-markerte: NM2,3,4,6. Det er altså kun NM8+14 som ikke har angitt noen sjeldenhetsbetegnelse.

Nominaler: Gylden, Skilling, Hvid og Penning.

 

Gylden: (gull)

 

          

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  --------------------------------------------------------

   NM1A  291    -      -    Adv: St.Olav i helfigur m/septer + rikseple + Oldenburgs

                                 våpen.

                            Rev: Kronet riksvåpen over stort kors

                            IOHS DEI GR REX NORW ) ( MONE NOVA AVREA BERGE

                            Myntsted: Bergen

                            Dette er Norges første gullmynt.

   ----  ---  ----  ------  --------------------------------------------------------

 

Skilling:

 

          

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM1   292   92      -    Oldenburgs våpen over stort kors / Riksvåpen

                            IOHS DEI GR REX NORW ) ( MONETA NOVA BERGENSIS

                            Myntsted: Bergen

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 

½ Skilling:

 

          

             NM2                        NM3

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM2   293  100   XIV-2   Oldenburgs våpen over stort kors /  Riksvåpen

                            IOHS DEI GR REX NORW ) ( MONET NOVA BERGENS

                            Myntsted: Bergen

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM3   294  101   XIV-1   Kronet h i skjold / Riksvåpen

                            IOHS DEI GR REX NORW ) ( MONET NOVA BERGENS

                            Myntsted: Bergen

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 

Hvid:

 

  Adv: Kronet monogram 'h' / Rev: Riksløve over stort kors

 

         BERGEN           NIDAROS              OSLO

         ------           -------              ----

        

          NM4                NM9            NM8/XIV-13

 

                                        

                                            NM10/XIV-30

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM4   297  171-  XIV-6   IOHANES D G RES NOR  ) ( MON NOW BERGEN

              186

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM8   304  187-  XIV-13     HANS D G R NORWEI ) ( MONETA NORWEI

              213

    -    305  188   XIV-12   IOHANS D G R NORWEI ) ( MONETA NORWEI

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM9   299  214-  XIV-26   IOHS   D G R NORWEI ) ( SANTVS OLLAVVS

              216

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM10  298  217-  XIV-29   SANTVS OLLAVVS      ) ( MONETA NORWEI

              218   XIV-30   SAIITV OLLAVVS RD   ) ( MONETA NORWDI

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 

 

  Adv: Kronet monogram 'h' / Rev: Riksvåpen

 

         BERGEN           NIDAROS              OSLO

         ------           -------              ----

      

          NM6

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM6   295  168-  XIV-3   IOHS DEI GR REX NOR  ) ( MONET NOV BERGEN   [Feil i NMH ?]

              169           Se myntkopi 1483.

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 

 

  Adv: Kronet monogram 'h' / Rev: Riksvåpen over stort kors

 

         BERGEN           NIDAROS              OSLO

         ------           -------              ----

       

          NM5                NM11

 

                     

                             NM12

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM5   296  170      -    IOHS DEI GR REX NOR  ) ( MON NOV BERGEN

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM11   -     -      -    HANS D G R NORWEI    ) ( SANDT OLAWS REX

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM12   -     -      -    MONETA NORWEI        ) ( SANDT OLAWS REX

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 

 

  Nidaros, forskjellige motiver:

 

          

          NM13              NM14              NM15            NMH-303

 

                              

                                   NNF-1/08

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM13  300  219   XIV-31  Kronet monogram 'h' / Øks i skjold over stort kors

                            HANS D G NORW R   ) ( MONETA NORWEI

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM14  301  220   XIV-33  Kronet 'O'          / Øks i skjold over stort kors

                            SANTUS OLAWS      ) ( MONETA NORWEI

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM15  302  221   XIV-34  Kronet 'n'          / Riksvåpen over stort kors

                            SANTVS OLAVV      ) ( MONETA NORWEI

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

     -    -    -       -    Kronet 'n'          / Øks i skjold over stort kors

   NNF-1/08                 SANTVS OLAVV      ) ( MONETA NORWEI

 

                            Forsiden er som NM15 (n) og baksiden som NM13+14 (øks),

                            og kalles derfor av Kolbjørn Skåre for en hybrid.

                            Katalogisert av OMH under Erkebiskop Gaute Ivarsson, som om-

                            satte den på OMH-23 7/10/1989, lot 324, hammerslag 10.000,-

                            Se artikkel i NNF-nytt 1/2008.

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

     -   303  222-  XIV-35  Bokstav 'n'         / Riksvåpen over stort kors

              223           SAN OLAWS REX     ) ( MON NOVA NIDROS

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 

Penning:

 

       

          NM16

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM16  306  226   XIV-37  Brakteat, Oslo. Riksløven i strålerand

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM7    -     -      -    Riksløven i strålerand. (Merknad i NM: ”Sæther 1967”)

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no