Erkebiskop Gaute Ivarsson (1474-1510)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 1/5-2008.

 

Satt som leder av Riksrådet som i en periode styrte landet. Seglet til Gaute Ivarsson består av to korslagte

økser og en korsstav. Korsstaven er erkebiskopens verdighetstegn, og øksene er rikshelgenens eget merke –

Olav den hellige ble drept med øksehugg.

Myntutgivelser:

Myntsted: Nidarnes.  XR-markerte mynter: NM2+3+5+6.  R-markerte: NM1+4. 

NM2A er eneste mynt som ikke er markert sjelden.

 

Hvid:

 

                              

                           NM1/XVII:25

 

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM1   329  1-13          Forside: Riksvåpen over stort kors

                            Bakside: Bokstaven n for Nidaros

                   XVII-25  SAN OLAWS REX ) ( HON AREPI NIDROS

                   XVII-24  SAN OLAWS REX ) ( HON AREPI NIDROSI

                   XVII-26  SAN OLAWS REX ) ( HO  AREPI NIDROS   [Se myntkopi 1490]

                   XVII-27  SAN OLAWS REX ) ( HO  AREPI NIDROSIEN

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM2   303  222-3    -    Denne er nå listet under Hans, NMH303.

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM2A  301  220   XIV-33  Denne er nå listet under Hans, NM14.

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 

Penning:

 

                                

       NM3             NM4             NM5              NM6

 

   Type  NMH  Schou Schive  Beskrivelse

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

   NM3   330   15      -    Brakteat, øks

   NM4   331   14  XIII-30  Brakteat, øks i skjold

   NM5   332   16  XIII-29  Brakteat, korslagt øks og korsstav i skjold

   NM6   333   17      -    Brakteat, to korslagte økser og korsstav

   ----  ---  ----  ------  ------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller deler av den offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no