Magnus Eriksson (1319-1355)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 9/2-2008.

 

Konge av Sverige 1319-1364 og av Skåne 1332-1360. Han var den første av Folkungaætten på den

norske tronen. I 1355 overlot han makten i Norge til sin yngre sønn Håkon VI Magnusson.

Myntutgivelser:

Myntsted: Nidaros og Oslo.  Samtlige mynter er XR-markerte.

 

Penning:

 

              

           NM1               NM2                NM3                  NM4

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -------------------------------------

                   Forside: Kronet brystbilde forfra

   NM1   XVII-61   Bakside: Riksvåpen

   NM2   XVII-65   Bakside: Riksløve

   NM3   XVII-48   Bakside: Bokstaven O for Oslo

   NM4       -     Bakside: Borg

   ----  -------   -------------------------------------

 

                     

                    NM5               NM6                NM7

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -------------------------------------

                   Forside: Riksløve

   NM5   XVII-66   Bakside: To økser

   NM6   XVII-72   Bakside: Bokstaven O for Oslo

   NM7   XVII-70   Bakside: Bokstaven n for Nidaros

   ----  -------   -------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no