Eirik Magnusson (1280-1299)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 9/4-2008.

 

Han kom i konflikt med kirken og fikk tilnavnet «prestehater».

Ettersom han døde sønneløs, ble han etterfulgt av sin bror, Håkon V Magnusson.

Myntutgivelser:

Det ble utgitt både 1-, ½- og ¼-penninger der Bergen og Tønsberg er angitt som myntsteder på noen.

Disse myntene er ikke lette å få tak i. Av XR-markerte finnes NM1+3+5+7+8+11+13+14+15.

Alle andre er R-markerte (NM2+4+6+9+10+12). Alle R-markerte mynter er kjent omsatt.

 

 

Ca. 1280:

 

                               

            NM1                                         NM2

 

   Penning (NM1/Sch:IX:?)                            ¼ Penning (NM2/Sch:IX:?)

   ------------------------                          --------------------------

   Myntsted  : ukjent                                Myntsted  : ukjent

   Forside   : ERICVS REX                            Forside   : -

   Bakside   : BENEDICTVS DEUS                       Bakside   : -

   Merknad   :                                       Merknad   : Finnes i flere varianter

 

 

 

1280-1285:

 

              

           NM3                     NM4                     NM6                NM9

          

   Penning (NM3/Sch:IX:10)                           Penning (NM6/Sch:IX:14)

   ------------------------                          --------------------------

   Myntsted  : Bergen                                Myntsted  : Tønsberg

   Forside   : ERICVS REX NORWEG                     Forside   : ERICVS REX NORWEG

   Bakside   : CIVITAS BERGENSIS                     Bakside   : CASTRVM TUNSBERGIS

   Merknad   :                                       Merknad   : Flere varianter:

                                                      NM7 (mon)ETA DE TUNS(berg)

                                                      NM5 uten roser i korsvinklene

                                                     Se 1280aNorske Myntkopier

 

   Penning (NM4/Sch:IX:12)                           ¼ Penning (NM9/Sch:IX:16)

   ------------------------                          --------------------------

   Myntsted  : Bergen                                Myntsted  : ukjent

   Forside   : ERICVS REX NORWEG                     Forside   : ERICVS REX

   Bakside   : CIVITAS BERGENSIS                     Bakside   : CRVX CRISTI

   Merknad   : Se 1280bNorske Myntkopier         Merknad   : Finnes med angitt mynt-

                                                                 sted: Bergen (NM8)

  

 


1285-1290:  Dette er første gang Norges Riksvåpen fremtrer på Norske mynter.

 

              

            NM10                      NM11                NM12

 

   Penning (NM10/Sch:IX:24)                          ¼ Penning (NM12/Sch:IX:35)

   ------------------------                          --------------------------

   Myntsted  : ukjent                                Myntsted  : ukjent

   Forside   : ERIK MAGN REX NORVEG                  Forside   : ERIK MAGN REX NORVEG

   Bakside   : CRVX SCA IhV XPI                      Bakside   : CRVX SCA IhV XPI

   Merknad   : Se 1285bNorske Myntkopier         Merknad   :

 

 

   ½ Penning (NM11/Sch:IX:30)                          

   --------------------------                            

   Myntsted  : ukjent

   Forside   : ERIK MAGN REX NORVEG

   Bakside   : CRVX SCA IhV XPI

   Merknad   :

 

                             

 

1290-1295:

 

                                

            NM13                                            NM14

 

   Penning (NM13/Sch:IX:37)                          Penning (NM14/Sch:IX:41)

   ------------------------                          ------------------------

   Myntsted  : ukjent                                Myntsted  : ukjent

   Forside   : ERIK MAGN REX NORVEG                  Forside   : REX ERICVS

   Bakside   : CRVX SCA IhV XPI                      Bakside   : CRVX SCA IhV XPI

   Merknad   : Kalles svartkrone                     Merknad   : Kalles svartkrone

               p.g.av lavt sølvinnhold                           p.g.av lavt sølvinnhold

 

 

 

1295-1299:

 

     

           NM15

 

   Penning (NM15/Sch:IX:21)                          

   ------------------------                         

   Myntsted  : ukjent

   Forside   : ERIK MAGN REX NORVEG

   Bakside   : CRVX SCA IhV XPI

   Merknad   :

 

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no