Sverre Sigurdsson (1177-1202)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 08/4-2008.

 

Oppvokst på Færøyene. Fikk makten ved hjelp av Birkebeinerene. Nektet å godkjenne kirkens overhøyhet

over kongemakten. Ble lyst i bann i 1194. Etter at han nedkjempet de gamle stormannsættene hadde Norge

ingen livskraftig adel.

Myntutgivelser:

Det ble utgitt penninger (NM1-8) og en god del brakteater eller ¼-penninger (NM9-29).

Flere myntsteder er antydet, men Bergen og Nidaros er den eneste som kan angis med sikkerhet.

En myntsamler kan kun regne med å få tak i ¼-penningene (NM9-29) da de andre er XR-markerte

i myntkatalogene (eXtremely Rare = meget sjelden).

 

Penning:

              

         NM1                 NM2           NM3         NM4         NM5         NM6

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM1    VI:74    Forside   : Kronet hode forfra

                   Bakside   : Stort dobbeltkors med sirkel og lilje i vinklene

                   Omskrift  : REX SVERVS MAGNVS ) ( NI NI NI NI

                   Myntmester: Hagbart

                   Myntsted  : Nidaros

                   Merknad   : Kjent omsatt en gang for 150.000. Kun 2 i privat eie

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM2    VI:76    Forside   : Kronet hode forfra

                   Bakside   : Stort dobbelt krykkekors og sirkel, ring i vinklene

                   Omskrift  : REX MAGNVS SVERV) ( N N N N

                   Myntmester: Hagbart

                   Myntsted  : Nidaros

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM3    VI:83    Ensidig brakteat, Stort dobbeltkors m/sirkel og lilje i vinklene

                   Omskrift  : )( BV BV BV BV

                   Myntsted  : Bergen ?

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM4    VI:78    Forside   : Stort dobbeltkors m/sirkel og lilje i vinklene

                   Bakside   : ?  (samme som forsiden ?)

                   Omskrift  : ---OI )( VE VE

                   Myntsted  : Veøy ?

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM5    VI:82    Ensidig brakteat, Stort dobbeltkors m/sirkel og lilje i vinklene

                   Omskrift  : )( MT VE EN ORC   [= MoneTa VEEiyORum Civitatis]

                   Myntsted  : Veøy ?

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM6    VI:86    Ensidig brakteat, Stort dobbeltkors med ansikt i vinklene

                   Myntsted  : Tunsberg ?

 

½ Penning:

                                 

                    NM7a         NM7b         NM8

 

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM7a  VIII:43   Ensidig brakteat, ansikt i borg

                   Omskrift  : )( BER GP

                   Myntsted  : Bergen

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM7b   VI:87    Ensidig brakteat, ansikt i sirkel

                   Omskrift  : )( BERGIP

                   Myntsted  : Bergen

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM8    VI:88    Ensidig brakteat, ansikt

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

 

 

¼ Penning:

 

                        

      A         B        E         G          H         I         M         N

                

      R         S         T         V        X

 

   Da det finnes en mengde variasjoner av disse brakteatene er bare hovedtypene

   tatt med her. Variasjoner finnes med både små og store bokstaver og speilvendte

   bokstaver.

 

   Type  NM  Schive   Antatt betydning

   ----  --  -------  ---------------------------------------------------------

    A    09   VII:21  Asloia = Oslo

    B    10   VII:23  Bergen

    E    11  VIII:10  Elvesyssel

    G    12   VII:13  Gimsøy

    H    13   VII:10  Hamar

    I    14  VIII:42  ? (Denne mynten finnes ikke i NMH).

    M    15    VI:69  Marstrand

    N    16   VII:42  Nidaros

    R    17   VII:35  Konghelle (R=K)

    S    18   VII:03  Stavanger

    T    19   VII:51  Tunsberg

    V    20   VII:54  Veøy

    X    21   VII:121 Xristos (Kristus)

   ----  --  -------  ---------------------------------------------------------

                        

     NM22     NM23       NM24      NM25      NM26      NM27      NM28      NM29

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  --------  ------------------------------------------------------------

   NM22   VII:115  Punkt i firpass.

   NM23   VII:118  Kors ?

   NM24   VII:128  Latinsk kors med forstøtning.

   NM25  VIII:009  Punkt omgitt av 2 sirkler med perlerand.

   NM26  VIII:003  Trikvetra omgitt av 2 sirkler.

   NM27  VIII:038  Bispestav omgitt av 2 sirkler.

   NM28   VII:055  Motiv av kronet hode i profil til høyre.

   NM29   VII:???  Motiv av hode i profil.

   ----  --------  ------------------------------------------------------------

 

   Alle disse ¼-penningene bør det være mulig for samlere å skaffe seg til en

   pris i nærheten av 4000 kroner.

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 

 

NM11 SCH:VIII:11 fra OMH nr.59

 

 

 

 

NM13 SCH:VII:10  fra OMH nr.59

 

 

 

 

 

NM24 SCH:VIII:27 fra OMH nr.59

 

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no