Olav Magnusson (1103-1115)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 11/2-2008.

 

Olav ble tatt til konge sammen med de eldre brødrene Øystein I Magnusson og Sigurd I Magnusson Jorsalfare.

Han døde kun 17 år gammel og blir av den grunn flere steder ikke regnet med i den offisielle norske konge-

rekka. De eneste norske myntene vi kjenner fra perioden bærer Olavs navn.

Myntutgivelser:

Myntsted og myntmester er ukjent. Alle 6 typene er XR-markerte.

 

½ Penning:

 

         

          NM1              NM2              NM3               NM4

 

                                   

                           NM5              NM6

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   ---------------------------------------------------------------

   NM1    IV-28    Forside : Brystbilde forfra

                   Bakside : Dobbeltkors over andreaskors innenfor sirkel

   ----  -------   ---------------------------------------------------------------

   NM2      -      Forside : Portrett forfra

                   Bakside : ?

   ----  -------   ---------------------------------------------------------------

   NM3    IV-20    Forside : Kronet brystbilde forfra med 2 kors på sidene

                             Bilde av en av brødrene Eystein eller Sigurd

                   Bakside : Kronet brystbilde forfra med kors og scepter på siden

                             Bilde av en av brødrene Eystein eller Sigurd

                   Merknad : Se kopi på Norske Myntkopier under 1120

   ----  -------   ---------------------------------------------------------------

   NM4    IV-2     Forside : Brystbilde forfra

                   Bakside : Fugl

   ----  -------   ---------------------------------------------------------------

   NM5       -     Forside : ?

                   Bakside : Dobbeltkors innenfor sirkel med rose i en vinkel (?)

                   Omskrift: ? ) (SIURD REX

   ----  -------   ---------------------------------------------------------------

   NM6       -     Forside : ?

                   Bakside : Kors innenfor sirkel med punkt i vinklene

                   Omskrift: ? ) (OLAVI REX

   ----  -------   ---------------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no