Olav Tryggvason (995-1000)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 18/1-2009.

 

Forkjemper for kristendommen, beseiret ved Svolder, grunnlegger av Nidaros.

Myntutgivelser:

Norges første penning ble utmyntet på ukjent sted av myntmester Godwine.

Det finnes 5, kanskje 6 eksemplar av denne mynten, dessverre er ingen av dem i Norge.

Noen stammer fra funn i Gotland, Skåne og Pommern. De kjente eksemplarene befinner seg i:

  1. Sverige - Historiska Museum i Lund
  2. Sverige - Gotlands Fornsal / Lensmuseet på Gotland, i dag i Kungliga Myntkabinettets samling
  3. Tyskland - Berlins myntkabinett.
  4. Danmark – Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling i Nationalmuseet (Kjøbenhavn)
  5. Danmark – Den Kongelige Mønt- og Medaljesamling i Nationalmuseet (Kjøbenhavn)
  6. Ukjent sted – Sist dokumentert i en privatsamling i 1767.

 

Mynten er XR-markert (eXtremely Rare / meget sjelden).

 

 

Penning

 

                        

                NM1                           NM1

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -------------------------------------------------------------

   NM1     I:5     Forside : Brystbilde av kongen venstrevendt med scepter

                   Bakside : Dobbeltkors innenfor sirkelen med bokstavene CRVX i

                             korsets vinkler. CRVX = crux, som betyr kors.

                   Omskrift: ONLAF REX NOR ) (GODPINE MO NO

                   Diameter: 17 mm

                   Merknad : Se kopi på Norske Myntkopier under 995a og 995b

   ----  -------   -------------------------------------------------------------

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no