Terminologi:

====================================

Myntkopi

Mynt-medalje / Medalje med myntmotiv

Messepolett med myntmotiv

Nypreg / Restrike

Avslag: Sølv- Gull- Kobber- Tinnavslag...

Galvanisk avstøpning

Støpt kopi

Avtrykk

Forfalskning

====================================

 

 

Myntkopi

---------

Slik som jeg ser det er dette begrepet generellt og omfatter alt

som er nevnt på listen over terminologi, bortsett fra samtidige avslag.

Jeg tar likevel ikke med forfalskningene på myntkopi sidene.

Kanskje jeg kommer til å lage en egen oversikt for disse senere.

 

 

Mynt-medalje / Medalje med myntmotiv

-------------------------------------

http://www.gladsaxegymnasium.dk/2/medaille.htm

Medailler afskiller sig fra mønter ved ikke at være betalingsmidler.

De tjener alene som erindringsgenstande under en eller anden form,

det være sig minde over en person eller en begivenhed.

 

http://www.penningkabinet.nl/Eng/collectie/penningen.html

Medals are small commemorative tokens, usually made of metal and usually

round, that do however not have a monetary function.

 

 

Messepolett med myntmotiv

--------------------------

http://www.gladsaxegymnasium.dk/2/medaille.htm

En polet er et metaltegn eller mærke, der i forskellige sammenhænge skal

erstatte egentlige betalingsmidler. Det kan dreje sig om betalingstegn for

udført arbejde, el/gas, vask osv. I Danmark benyttes betegnelsen i nyere

tid hovedsagelig om betalingstegn til offentlige transportmidler

(sporvogns- og buspoletter).

 

 

Nypreg / Restrike

-----------------

http://www.csacurrency.com/csacoin/restrike.htm

The definition of a "Coin Restrike" is coin that has been made with

the ORIGINAL DIES. Notice the word "Original". This is what

gives the coin collecting value. This is very important because if

the dies are not original, then the coin is a copy or reproduction.

 

There are thousands of CSA coins being sold today using the

word restrike and they are NOT. This is especially true at many

of the on-line auctions. Beware! These coins have NO

COLLECTOR VALUE.

 

http://www.diskworks.com/cc_gloss.html#TERMS:

Restrike - A coin struck at a later date from original dies.

Also known as new minting.

 

 

Avslag:

-------

Dette kan være regulære mynter som er preget i forskjellig vekt eller metall

men med samme stempelsett slik som prøvemynter, demo-eksemplarer, nypreg etc.

og kan derfor ikke betraktes som kopier (da originalstemplet er brukt).

 

Diverse samtidige sølv- og gullavslag ble gjordt under Christian 5.'s re-

gjeringstid. Disse kan ha sirkulert som betalingsmiddel, men trolig i liten

grad. De ble mest sannsynlig brukt som spillesjetonger e.l. blandt de mer

"velbemidlede". Disse blir ikke tatt med på myntkopi-siden.

 

Jeg velger å betrakte de avslagene som har blitt gjordt på et senere tidspunkt

enn det stempelet var ment å brukes i som kopier (se nypreg) da disse hverken

var tenkt å bli, eller kunne bli (?) sirkulasjonsmynt.

 

 

Galvanisk avstøpning

--------------------

En metode for å fremstille en kopi til studiebruk eller til videre anvendelse

i en gnistbearbeidingsprosess. Kort beskrevet - man tar et avtrykk av emnet.

Se komplett beskrivelse i Jørgen Sømod's ordbok.

 

 

Støpt kopi / avstøpning

-----------------------

I motsetning til avslag er det her ikke brukt noe stempel.

I motsetning til galvanokopi er det her snakk om en ren avstøpning.

Enhver støpt mynt er en forfalskning da ekte mynter er preget med stempel.

 

 

Avtrykk

-------

Normalt gjordt i staniol og gips, til studiebruk.

Fordelen med gipsavtrykk er at de er lettere å fotografere.

Har blitt brukt til å fremstille myntkataloger og på museer.

 

 

Forfalskning

------------

Mynt fremstillet for det formål å urettmessig brukes som sirkulasjonsmynt

eller for å lure myntsamlere.

 

 

====================================

                      Sist oppdatert  2002-08-09.

                         2002 Magne Josefsen.

                                 ***