Kopien av Christian IV’s Brilledukat fra 1647

              

                    

          +-----------------------------------------+

          ¦   CHRISTIAN IV OG GULLET FRA HISØY      ¦

          ¦             1647 - 2007                 ¦

          ¦                                         ¦

          ¦   Denne mynten, som er en kopi av       ¦

          ¦   den unike Brille-dukaten fra 1647,    ¦

          ¦   er utgitt omtrent 360 år etter at     ¦

          ¦   kongen personlig hentet den gull-     ¦

          ¦   malmen i Arendal, som ble opphavet    ¦

          ¦   til et begrenset antall gullmynter,   ¦

          ¦   deriblandt denne Brille-dukaten.      ¦

          ¦                                         ¦

          ¦   Kopien har diameter som originalen    ¦

          ¦   på 22 mm i gullforgyllet metall.      ¦

          ¦   Opplaget er foreløbig på 100          ¦

          ¦   eksemplarer.                          ¦

          ¦                                         ¦

          ¦           Hisøy, 16.6.2008              ¦

          ¦            Magne Josefsen,              ¦

          ¦                                         ¦

          ¦   Myntsamler med interesse for lokal-   ¦

          ¦   histore.                              ¦

          ¦                                         ¦

          +-----------------------------------------+

       

          Myntkopien kommer montert på et informasjonskort i brev-størrelse.

 

          Salget av myntene startet 16/6-2008 lokalt i Arendalsregionen.

          Da det er et meget lavt opplagstall vil myntene i første omgang være for-

          beholdt personer med bostedsaddresse i Arendalsregionen. Andre interesserte

          må gjerne melde interesse ved å sende meg en e-post. Blir det noen til overs

          når det lokale salget er over så kanskje du får et tilbud...

 

          Jeg kan ikke antyde noen dato for når det lokale salget er over, historie-

          lagene må først få anledning til å informere sine medlemmer om tilbudet.

 

          Se også historien om gullet fra Arendal og hvordan Brilledukaten ble til på

          http://home.online.no/~mjosefse/Dansketid/Du_1647.htm

 

                --------------------------------------------------------

                                 (C) 2008 Magne Josefsen

                                    mjosefse@online.no

                --------------------------------------------------------